Gartner råder företagen att satsa hårdare på denna trend och att begränsa investeringarna till miljöer som är stabila och mogna. Analysföretaget spår att den kommersiella potentialen finns inom begränsade områden.

– En stor del av alla aktiva nätanvändare och större företag kommer att hitta ett värde i att delta i Second Life och liknande forum under de kommande åren, säger Gartners analytiker Steve Prentice på Gartner.

Företaget ger fem överlevnadsregeler för företagen att hålla sig till. Det första är att de virtuella världarna inte ska betraktas som spel, men inte heller som parallella universum till den verkliga världen. Second Life är en ny marknad med egna kommersiella spelregler.

Den andra lagen är att bakom varje avatar på Second Life finns en verklig person. Gartner uppger att det kommer att finnas mängder av oskrivna regler för vad som är tillåtet och inte. Dessa måste följas av både företag och individer.

Tredje lagen är att vara relevant i sin verksamhet och addera värde. Många företag och myndigheter finns i Second Life, men de kommersiella möjligheterna är begränsade. På kort sikt finns inga stora pengar att tjäna.

Fjärde överlevnadsregeln är att lära sig förstå nackdelarna. Det finns risk att aktivteter på Second Life kan vara till nackdel för företag. Detta framför allt eftersom många aktiveter på nätet blir synliga världen över och utifrån helt olika kulturer på ett annat sätt än i den verkliga världen.

Femte regeln är att tänka långsiktigt. I dag sker en konvergens mellan sociala nätverk, simulering och onlinespel och mängder av nya aktörer strömmar till, som inte är speciellt stabila. Det gäller att inte fastna för modeflugor.

Experiment är rätta vägen, fastslår Gartner. Det gäller att förstå affärsmöjligheterna och även de risker som finns, samt att inte ignorera trenden, eftersom den påverkar de flesta företag de kommande åren.