Härvans huvudperson, Liberala ungdomsförbundets tidigare pressekreterare Per Jodenius döms för dataintrång och anstiftan till dataintrång till 120 dagsböter á 30 kronor, totalt 3 600 kronor.

SSU-ombudsmannen Niklas Sörman döms för dataintrång till 60 dagsböter á 150 kronor, totalt 9 000 kronor. Sörman frias på åtalpunkten falsk angivelse.

Dåvarande Expressen-journalisten Niklas Svensson döms för dataintrång till 40 dagsböter á 200 kronor, totalt 8 000 kronor.

Nicklas Lagerlöf, tidigare ordförande i Luf Väst, folkpartiets presschef Niki Westerberg och före detta partisekreteraren Johan Jakobsson frias helt.

Tingsrätten konstaterar att åtalet i allt väsentligt bygger på de tilltalades egna uppgifter, förutom att det i vissa delar finns skriftlig bevisning i form av inloggningsuppgifter. De uppgifterna ger stöd för att olovliga inloggningar förekommit i den omfattning som Per Jodenius, Niklas Sörman och Niklas Svensson har erkänt.

När det gäller åtalet mot Niki Westerberg och Johan Jakobsson konstaterar tingsrätten att åtalet i de delarna uteslutande grundar sig på vad Per Jodenius uppgifter. Eftersom annan bevisning saknas finner tingsrätten, vid en bedömning av dessa personers trovärdighet och tillförlitligheten i deras uppgifter, att enbart Per Jodenius uppgifter inte räcker för fällande dom mot de två andra.

En nämndeman var skiljaktig och ville fälla Niki Westerberg för anstiftan till dataintrång.

- Affären med Per Jodenius dataintrång har varit en trist historia för alla indragna. Nu när domen har fallit kan folkpartiet, SSU och Luf gå vidare. Det är rättsligt utrett vilka personer som begått fel och de har fått sina straff. Också jag personligen kan lägga detta bakom mig, nu när jag är frikänd och rentvådd, skriver Johan Jakobsson i en kommentar på sin hemsida.

- Självklart är det en befrielse för de personer som frikänns för det fall tingsrättens dom står fast. Men som folkpartiet tidigare poängterat; oavsett vad den slutliga följden av rättsprocessen blir fortsätter folkpartiet i samarbete med Luf det arbete vi inlett för att skapa en organisation där något liknande inte ska kunna hända igen, säger folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag i ett uttalande.