Stadax är med 20 anställda ett stort företag i sin bransch – att slipa och renovera betonggolv. För ett och ett halvt år sedan beslutade företaget att skaffa ett it-stöd för verksamheten. Men de affärssystem som fanns på marknaden kändes tungrodda, dyra och var inte skräddarsydda för Stadax verksamhet.

– Eftersom vi hade vänner i företaget Protech IT undrade de om vi inte skulle utveckla ett eget system. Med facit i hand så kan jag se att vi inte såg kostnaderna med att göra det själva – men jag är helt övertygad om att det var rätt väg, säger Henric Kärrstedt, som hållit i projektet på Stadax.

Systemet utvecklades integrerat med verksamheten steg för steg och inga produktionsstopp behövdes på vägen. Tanken har hela tiden varit att systemet ska lösa de vardagliga problem som finns och underlätta affärsprocessen. Ett exempel är de egenkontroller som golvsliparna ska lämna in och där det ibland har slarvats med uppgifter. I det nya systemet har det kopplats ihop med timrapporterna – om inte alla egenrapporter är ifyllda korrekt går det inte att lämna timrapporterna till lönekontoret.

– Systemet ser till att alla upp­gifter finns med. När man registrerar en kund ska det se till att man inte kan gå vidare innan alla uppgifter är ifyllda, säger Henric Kärrstedt.

I dag är allt sammankopplat så att ett knapptryck skickar arbetsordern både via sms och mejl till golvsliparen ute på fältet.

Alla uppgifter är med i ordern och den anställde kan klarrapportera arbetet och lägga in kommentarer via mobilen.

Henric Kärrstedt anser att just processtänkandet är en nyckel till att systemet blivit så väl anpassat för företaget.

– Många av de system jag sett har varit mer som digitala pärmar där man hämtar en uppgift och sedan stoppar tillbaka den.

Trots att det fortfarande återstår en del är systemet redan en viktig pusselbit i företagets plan för att erövra nya marknadsandelar.

Med hjälp av projektpengar från Nutek har Stadax initierat en samverkan med fem andra, mindre, betonggolvsföretag som alla är certifierade för samma, specifika betonggolvsprodukt, HTC Superfloor.

– Jag var på ett golvseminarium för en tid sedan och fick då reda på hur försvinnande liten del HTC Superfloor har av golvmarknaden, faktum är att vi finns med i en del som kallas ”övrigt” som endast har två procent totalt, berättar Henric Kärrstedt.

För att få mer muskler på marknaden måste bolagen distansera sig från den grundläggande instinkten att tävla med sina konkurrenter och inse att de med varandras hjälp kan få tillgång till en större marknad.

– Nutek har gjort det möjligt att bygga ihop oss i ett gemensamt nätverk med en affärsmodell som fungerar för alla deltagare. Genom att de använder vårt system och har egna integrationsmoduler får varje litet företag det stora företagets muskler. På så vis kan vi tillsammans ta order som vi tidigare inte haft en chans att ta, säger Henric Kärrstedt.

Trots ett par års slit med affärssystemet är han eld och lågor över de nya möjligheterna.

– Vi har förstått att det är de som äger informationen och processerna som vinner genom bättre resursallokering, kundservice och kvalitetssäkring, säger han.

– Jag har ingen bakgrund i it-världen, men i dag blir jag lycklig när jag hör ordet it. Och från att ha varit ett golvslipningsföretag är Stadax nu också systemutvecklare. Det är ett nytt affärsområde som ligger med i vår affärsplan och vi planerar att utveckla nätverket.

Det här är femte delen i CS artikelserie om it i småföretag. Läs de tidigare de delarna på computersweden.se/smaforetag.

Fakta

Företag: Stadax.
Antal anställda: 20–25.
Huvudkontor: Varberg, men arbetar över hela landet.
Grundades: För 30 år sedan.
Verksamhet: Slipar och renoverar betonggolv. Utvecklar numera även affärssystem.