Eftersom utvecklare av öppna program skriver program för att uppfylla sina egna behov bryr de sig inte om att skapa program som är enkla att använda.

– Antingen måste utvecklarna lära sig att uppfylla andras behov eller så måste de skaffa mellanhänder som gör det, säger huvudtalare Steven Pemberton, på konferensen Apachecon i Amsterdam i onsdags.

Pemberton citerar den kände öppen källkodsprofilen Eric Raymond och säger att lösningen är att företag med gott om pengar måste engagera sig och göra användbarhetstester. Han är ordförande för W3C-arbetsgruppen som ägnar sig åt Xforms, en standard för webbformulär. Till vardags arbetar han som forskare på CWI, ett forskningscenter i Holland.

Pemberton nämner det populära öppna bildprogrammet Gimp som ett exempel på de problem som finns.

– När det testades i en konsumentinriktad tidning nyligen fick det bottenbetyg, på grund av användargränssnittet.

Han säger vidare att problemet med öppna program som är svåra att använda måste lösas.

– Vi måste inse att det här problemet finns inbyggt i vårt sätt att utveckla program.

Sander Striker som är chef på Apache Software Foundation tycker inte att det Pemberton säger påverkar organisationen Apaches arbete (se vidare faktarutan) så mycket. Han får medhåll av flera experter.

– Vi arbetar mest med serverprogram och de klientprogram som vi har är av teknisk art, säger Sander Striker, som till vardags är utvecklare på Joost och bosatt i Holland.

Användbarhet ska alltså inte vara lika viktigt för dessa program som för generella klientprogram. Men man kan anta att bristande användbarhet har varit ett hinder för till exempel Linux på skrivbordet.

Pemberton är noga att påpeka att användbarhet, kallas ofta usability, inte är samma sak som att ett program är enkelt att lära sig.

– Användbarhet och inlärning är två helt olika saker.
Som exempel nämner han den populära textredigeraren Emacs. Den är svår att lära sig, men är användbar för dem som lär sig den.

Att Apache låter Pemberton kritisera utveckling av öppna program på bästa talartid på organisationens egen konferens kan naturligtvis ses som ett tecken på att det är högt i tak i organisationen. Det kan också ses som ett tecken på bra självförtroende. Apachefolket vet att de är en maktfaktor, speciellt vad gäller webbteknik.

– Det har aldrig varit ett mål för oss att bli en maktfaktor, det är en sidoeffekt, säger Sander Striker.

Det främsta exemplet på Apaches styrka är organisationens webbserverprogram som anses vara världens mest populära. Enligt vissa undersökningar har den en marknadsandel på 60 procent.

Men Striker är noga med att framhäva andra aspekter av Apache än de som program som huserar under organisationens paraply.

– Apache handlar mer om community än om programkod.

CS rapporterar på plats från konferensen Apachecon i Amsterdam. Läs alla artiklar här.

Fakta

  • Apache är en framgångsrik organisation som arbetar med att skapa öppna program.
  • För närvarande driver Apache 43 olika projekt, av typen top level.
  • 31 projekt väntar på att nå den högsta nivån. Förhoppningen är att hälften av dem ska lyckas.
  • Ungefär 1 500 personer bidrar med kod till Apacheprojekt. 220 av dessa har status som medlemmar i Apache.
  • Konferensen Apachecon i Amsterdam hade 340 deltagare den första dagen.