På gymnasiets teoretiska program kan man argumentera för att främmande språk får maka på sig.

Datorn ersätter miniräknaren, pennan, suddgummit, linjalen och skrivmaskinen som det viktigaste arbetsredskapet. Internet ersätter boken som främsta kunskapskälla.

Med få undantag jobbar både grundskolor och gymnasier runt om i landet på ungefär samma sätt som för 20 år sedan. Ämnestablåerna är påfallande lika, samma sak med fördelningen av undervisningstid mellan ämnena.

CS föreslår att slöjd ersätts med it som skolämne. Håller du med?
Det är inte längre tillåtet att rösta.