Elisabet Zorn-Wretlinge, personalchef på Capgemini, uppfattar it-branschen som öppen och tillåtande när det gäller homo-
sexualitet.

– Min känsla är att det är en modern bransch där man i stor utsträckning accepterar folk som de är, säger hon.
I den årliga personalenkäten får de anställda på Capgemini svara på om de känner sig diskriminerade på grund av till exempel religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Och där var resultatet gott, enligt Elisabet Zorn-Wretlinge.

– Hos oss ska man inte känna av om man tillhör en minoritet av något slag. Vi vill ha mångfald i alla aspekter. Och jag tror inte att det förekommer diskriminering på Capgemini.
Som exempel berättar hon att det förekommit att manliga chefer på Capgemini tagit med sina manliga partner till olika tillställningar på huvudkontoret i Paris.

– Det upplevdes inte som något problem. Jag tror och hoppas att vi har en organisation som stöttar alla, säger hon.

George Svéd, kanslichef på ombudsmannen Homo, som arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning, konstaterar att det skiljer en del mellan branscherna i inställningen till homosexuella.

– Särskilt i ekonomi- och finanssektorn syns det väldigt lite. I mer konservativa och hierarkiska strukturer är man ofta inte så öppen med sin homosexualitet. I kultursektorn däremot ser man det som självklart att fråga någon hur den lever och med vem.

– Vi har ingen separat statistik om it-branschen, men i Computer Sweden ser man till exempel inte så ofta någon som berättar att han var ute med sin man.
Många av dem som tvekar att berätta om sin homosexualitet på jobbet är rädda för att bli sämre behandlade.

– Det kan handla om oro för att det ska bli ett hinder i karriären, att man blir utfryst eller negligerad när det kommer till befordringar eller representationsuppdrag.

Just representation eller firmafester då allas respektive är inbjudna är bland de känsligare tillfällena.

– Då blir det uppenbart att man är homosexuell och många är oroliga för hur kolleger eller affärspartner ska reagera. Vad ska de japanska säljarna säga om du som man kommer med din pojkvän till resturangen? Men är man öppen med det kanske det visar sig att de inte är så reaktionära som man tror, utan tycker att det är lite exotiskt, men helt ok.
Bilden av homosexuella håller på att förbättras i yrkeslivet, enligt George Svéd.

– Fackförbunden är mer medvetna och det blir allt mer odramatiskt att prata om de här frågorna. Mycket har trots allt hänt. För 60 år sedan var homosexuella handlingar kriminella i Sverige, säger han.

Fakta

Fritt fram är namnet på ett samarbete där arbetsgivare, fack och intresseorganisationer arbetar för att skapa ett arbetsklimat där det är tillåtet att vara öppen med sin sexuella läggning.
Fritt fram tar bland annat fram utbildningar. Nyligen startades ett nätverk för personalchefer och mångfaldsansvariga för utbyte av kunskaper och erfarenheter kring hur företag kan arbeta med frågor om sexuell läggning.