– På Codegear kan jag prata fritt om att jag har en pojkvän. It-branschen är ju förhållandevis mogen med många intellektuella. På de flesta tjänstemannaarbetsplatser är det inte så grabbigt, säger Fredrik Haglund.

Men hos kunderna ligger han ofta lite mer lågt.
– Jag ljuger inte men det händer att jag mörkar och det tror jag tyvärr är ganska vanligt bland homosexuella. I stället för att säga att jag var ute med min pojkvän i helgen kanske jag bara säger att jag var ute.

Jobbigaste situationen är runt fikabordet hos kunderna eller ute på representation, tycker Fredrik Haglund.

– Oron består i att det skulle kunna komplicera kundrelationen om min sexuella läggning kommer i fokus i stället för min yrkeskunskap.

Det kan bli lite krystat när kunderna får veta att han är homosexuell men oftast reagerar de inte särskilt starkt, tycker han. Han kan bara minnas ett tillfälle, på ett ställe med många djupt troende, som reaktionen blev negativ.

– Det blev en viss bestörtning. Men där hade jag länge valt att inte berätta eftersom det fanns folk där som läste böcker om hur man botar homosexualitet, säger Fredrik Haglund.

Christina Widebäck är på Sigma. Hennes homosexualitet är inget som kommer upp bland det första hos kunden.

– Men om vi däremot pratar mer privat så är det inget jag hymlar med. Det är en avvägning och rent professionellt har ingen med någons privatliv att göra.

Hon inte upplevt några problem med att både vara kvinna i en mansdominerad bransch och homosexuell.

– I min grupp är vi tre tjejer och tio killar och även om det är en grabbig tillvaro så är det ett öppet företag. Här är jag som vem som helst. Ingen känner sig hotad.

Hon är övertygad om att det också är en fråga om personlighet hur man blir bemött.

– Gör man sig till ett offer så blir man ett. På jobbet respekterar jag mina arbetskamrater oavsett vad dom gör privat och jag förväntar mig att jag får samma respekt tillbaka, säger Christina Widebäck.