Sverige behöver fler naturvetare och tekniker slår utbildningsminister Lars Leijonborg fast. Just nu behandlas dock frågan snarare hos globaliseringsrådet, där han är ordförande, än på utbildningsdepartementet.

– Globaliseringsrådet ser det bristande intresset som ett av de största problemen för Sverige. Det avgör hur det går för välståndet, säger Lars Leijonborg.

Samtidigt pekar han på att intresset för it-utbildningar ökar något till höstterminen.

– Trots att ansökningarna till högre utbildningar sjunkit generellt så ökar antalet ansökningar just till it, det ska man tänka på innan man deppar ihop, säger han.

– Sanningen är ju också den att det fortfarande finns en hel del av dem som arbetade med it för sju år sedan som nu arbetar med annat och som man kan locka tillbaka.

Men trots dessa reservationer finns det mycket att göra, det håller han med om. Han tycker också att de förslag som CS tagit fram är intressanta även om han inte köper dem rakt av.

– De är absolut inte främmande och jag uppskattar alla som tänker själva och bidrar till debatten.

När det gäller förslaget om att belöna it-studenter med en examenspremie hänvisar han till ett förslag som folkpartiet fört fram tillsammans med Sacos studentråd.

– Där har vi dock tänkt oss en generell examenspremie till alla studenter för att uppmuntra dem till att slutföra sina studier, säger Lars Leijonborg.

Han konstaterar samtidigt att hela studiestödets uppbyggnad och även skattesystemet är avgörande för hur mycket man tjänar på att utbilda sig.

– Regeringen har ju också deklarerat att vi har för avsikt att avveckla värnskatten som är en direkt straffskatt på utbildning.

När det gäller CS förslag att koncentrera utbildningen till max tio orter slår han fast att regeringen inte har för avsikt att lägga ner några högskolor.

– Däremot ser vi gärna en samverkan och en specialisering bland högskolorna där de bestämmer sig för vad de är bäst på. Exempelvis är Blekinge starkt på it-utbildningar och samarbetar med Växjö och Kalmar om det, vilket ju just syftar till en specialisering.

Redan under förra regeringen inrättades statsanslag för att uppmuntra samverkansprojekt och det är något som den nya regeringen har kvar och utnyttjar, konstaterar Lars Leijonborg.

– I våra regleringsbrev till högskolorna finns också med att det behövs särskilda rekryteringsinsatser vilket bland annat innebär att de måste ge sig ut på gymnasieskolorna.

Att företagen är med och ställer upp med praktikplatser är otroligt viktigt anser han. Men påpekar samtidigt att det inte går att genomföra i form av en ökad regelbörda.

– Däremot ligger det mycket i att uppmana och uppmuntra företagen till detta – och det är säkert en klok investering.

Om just slöjden ska ge vika för it i skolorna går han inte in på men hänvisar till att i det förslag ny struktur för kursplaner i grundskolan som kom förra veckan ingår också att den bör moderniseras.

– Där måste vi bland annat fundera över på hur it ska komma in i undervisningen.

Fakta

  1. 100 000 kronor i examenspremie
  2. Utbilda på max tio orter
  3. Avsätt en promille av arbetstiden för att stötta utbildning.
  4. Ersätt slöjd med it i skolan
  5. Föregå med gott exempel

Förslagen finns att läsa i sin helhet på computersweden.se/kompetenskris – där kan du också debattera och läsa fler artiklar i CS serie om kompetenskrisen.