Information wants to be free. Under 1900-talets sista år trodde jag fortfarande att vetenskapen och det fria digitala informationsflödet i en global värld successivt skulle befria oss från religion och annan vidskepelse.

Jag trodde att tillgången till information och kommunikation skulle främja kunskap och förnuft och befria människor från den religiösa vidskepelsens förtryck.

Jag hade fel. Gud håller på att vinna. Förra året blev ett mycket mörkt år för de av oss som håller upplysningstanken och förnuftet högt.

Under året såg vi sharialagar återinföras i flera länder. Vi såg ett Irak utvecklas mot ett religiöst inbördeskrig.
Vi såg hur talibanerna i stort sett återfick makten i Afghanistan och vi fick uppleva Hamas valseger i Palestina.

I oktober röstade Nicaraguas parlament igenom ett totalförbud mot abort.

På ett sjukhus i Managua avled 18-åriga Yasmina Bojorge av sin missfallsgraviditet, eftersom läkarna vägrade att genomföra en operation som skulle kunna tolkats som en abort. Hon efterlämnade en tvåårig son.

I Amerika fortsätter kristna fundamentalister att bekämpa homosexuellas rättigheter och de kristna rekonstruktivisterna vill återinföra gamla testamentets lagstiftning i det amerikanska samhället.

Ungefär 1,5 miljoner amerikanska barn utbildas i hemmet för att slippa utsättas för det ”gudlösa” samhället och den ”gudlösa” skolan.

I Polen har ett katolskt extremistparti hamnat i regeringsställning. Den polske EU-parlamentarikern Maciej Giertych hävdar att dinosaurierna levde tillsammans med människor för sextusen år sedan och att jorden skapades för drygt tiotusen år sedan.

Jag samtalade nyligen med den engelske evolutionsbiologen Richard Dawkins om att det till och med finns kreationister bland EU-parlamentariker.

Han poängterade lakoniskt att den felräkning som de gör sig skyldiga till är av samma storleksordning som att påstå att avståndet mellan New York och Los Angeles är åtta meter.
Människor med den precisionen medverkar alltså till att stifta lagar för Europa.

En gång i tiden kunde religionen erbjuda förklaringar till varför världen ser ut som den gör. Det var före den moderna vetenskapen, det var före Darwin.

Att religionen inte har något vetenskapligt förklaringsvärde i dag inser de flesta bildade människor.

Men det är värre än så. Religionen skadar också utbildningen av barn och studenter runt om i världen.

Det handlar inte bara om att barn undervisas i falsk kunskap. Det handlar också om att den religiösa indoktrineringen resulterar i att barnen blir skeptiska till den vetenskapliga metodens resultat.

Eleverna lär sig att den vetenskapliga metodens resultat är något man kan välja bort om man vill.

Religionen blir som en brandvägg som blockerar inkommande information. Skillnaden mot datorns brandvägg är att den hindrar virus och andra attacker, medan den religiösa brandväggen hindrar vetenskaplig information från att oskadliggöra det religiösa virus som redan smittat tankesystemen alltför många.

Låt oss hoppas att det globala nätverkssamhället kan bilda en motkraft mot denna förnuftets kris.

Christer Sturmark
är författare och entreprenör. Han skriver krönikor
i CS varje månad.
Du når honom på
christer@sturmark.se