Samtliga operatörer CS har talat med anser att en modell där de självmant blockerar olagligt material är ohållbar. I stället efterlyser de klarare direktiv och regler från myndigheterna och ett närmare samarbete mot till exempel spridningen av barnpornografi på nätet.

– Jag ser hellre att man ser över lagstiftningen än lägger ansvar på oss. Sen kan vi vara lite mer pragmatiska i det här. Jag vill gärna ha en dialog med myndigheterna för att se hur vi kan samverka. Men vi kan inte sköta själva kontrollfunktionen, säger Marcus Nylén, vd på Bredbandsbolaget.

Operatörerna håller med justitieminister Beatrice Ask om att det behövs möjligheter att få bukt med spridningen av exempelvis barnpornografi på nätet. Skiljepunkten är frågan om vem som tar det aktiva beslutet att stoppa materialet.
Att samarbeta med myndigheterna ser operatörerna som självklart, men beslutet om vad som ska blockeras och varför måste tas av polis och domstol, anser de.

I CS 9/5 -07 säger Beatrice Ask att hon ser det som positivt om operatörerna själva bestämmer vad som får och inte får göras i deras nät.

Patrik Hiselius, jurist på Teliasonera, tror att man genom att låta företag sköta övervakningen riskerar att göra ramarna för vad som är tillåtet för smala.

– Det system vi har i dag handlar om att säkerställa att alla brottslingar behandlas lika, oberoende av vilken operatör de råkar ha. Det är domstol och polis garanter för. Om accessleverantörerna får skyldighet att agera blir det lätt så att de tar bort för mycket. Vi skulle hela tiden tvingas hålla oss på den säkra sidan och då skulle det här bli en fråga om yttrandefrihet.

Redan i dag samarbetar Rikspolisstyrelsen och flera nät­operatörer om att bekämpa spridning av barnpornografi på internet. Flera operatörer blockerar webbsidor som polisen har pekat ut som misstänkta för barnpornografibrott.
Projektet fungerar väl, säger operatörerna, och efterfrågar nu liknande samarbeten i andra sammanhang.

Nätoperatörerna efterlyser också en bredare diskussion om vad som anses vara olagligt, särskilt i frågan om piratkopiering och upphovsrättsskyddat material.

– Det är farligt att bara prata om extremer. De finns, och där behövs det alltid krafttag. Men när det gäller musik- och fildelning och liknande är det så mycket mer utbrett bland vanliga människor och där har vi ett annat problem, säger Thomas Ekman, ansvarig för privattjänster på Tele2.

– Det är viktigt att diskutera de här frågorna så att vi får med hela skalan, från barnpornografi och vidare till den gråa skalan med upphovsrätt, varumärkesintrång, uttalanden i chattar och så vidare. Också branschens blockering av barnpornografi bygger på att det är polisen som definierar vad som är illegalt material, säger Patrik Hiselius på Teliasonera.

Fakta

Rikspolisen samarbetar sedan flera år med flera svenska nätoperatörer för att få stopp på spridningen av barnpornografi på nätet. Systemet bygger på att polisen pekar ut sidor som sprider barnporr varpå operatören blockerar anslutningar till sajten. I stället visas en informationstext från polisen.

Samtliga operatörer som CS har talat med säger sig vara mycket nöjda med samarbetet. Det bygger på att polisen beslutar om vilka sidor som ska stoppas. Operatören ansvarar bara för att verkställa blockeringen, och behöver därmed inte ta något eget beslut om vilket material som är lämpligt.

Samtliga internetoperatörer CS har talat med säger sig vilja efterfölja principer om nätneutralitet, det vill säga att inte blanda sig i vad deras kunder gör på nätet. Den vanligaste liknelsen är med postväsendet – posten levererar brev mellan kunder men har inte rätt att ta del av informationen som skickas. På samma sätt ser operatörerna det som sin uppgift att leverera möjligheten att kommunicera via nätet, men inte lägga sig i den kommunikation som förekommer.

En annan vanlig liknelse är vägverket, som inte ansvarar för att trafikanter håller sig till fartgränserna eller har som uppgift att förhindra trafikolyckor.