Undersökningen avser 75 nordamerikanska it-chefer och it-direktörer och är utförd av konsultjätten McKinsey. Där uppger 83 procent av de utfrågade att företagets it-strategi är utvecklad i samarbete mellan verksamhet och it-avdelning.

Vidare uppger 79 procent uppger att deras investeringsplaner är utformade i samklang mellan it- och affärsfolket. Resultatet bekräftar tesen att många företag arbetar aktivt för att få ett bättre samarbete mellan affärer och it-avdelning, framhåller McKinsey

– It-avdelningar som har bemästrat konsten att samarbeta börjar nu använda mer avancerade former av strategisk planering, en nivå där de kan visa hur, var och varför it ska användas som ett konkurrensmedel, uppger McKinsey i studien.

En indikation på att it blir allt viktigare är att it-cheferna rapporterar till vd. Undersökningen visar att 44 procent av it-cheferna rapporterar till vd, medan 42 procent rapporterar till operativa chefer eller ekonomichefer.

Ändå drar McKinsey slutsatsen att det återstår mycket arbetat när det gäller att göra it till ett fulländat konkurrensvapen. Exempelvis uppger två tredjedelar av respondenterna att innovation är avgörande för deras strategi.
Men bara 43 procent uppger att de är effektiva när det gäller att identifiera de områden där it verkligen kan addera mest värde till verksamheten. Siffrorna kan tyda på att it-cheferna har svårt att matcha företagets tekniska innovation med dess affärsmål.

Samtidigt uppger en tredjedel av respondenterna att de är effektivare när det gäller att introducera ny teknik än sina konkurrenter, medan endast 46 procent säger att it-innovation hos konkurrenterna påverkar deras egen strategi.

Ytterligare en slutsats är att it-chefen måste bli bättre på att se hur tekniken kan användas i det egna företagets bransch och på relaterade marknader, om de ska kunna skapa strategiska fördelar.

För att it ska bli ett konkurrensmedel måste företagen titta bortom den årliga planeringscyckeln och ha ett integrerat, operativt synsätt på tekniken, som innefattar konkurrenter och strategiska initiativ för att bemöta dem.