Det var på en branschkonferens i Las Vegas som Zitter uttryckte sitt missnöje med drm, digital rights management. Men istället för att vända sig mot tekniken i stort så är det just namnet han vill att branschen gör sig av med.

Zitter föreslår att drm ersätts med förkortningen dce, digital consumer enablement, som han anser har mer ”positiva undertoner”. Han menar att en sån förkortning bättre beskriver teknik som låter konsumenter ”använda sig av innehåll på sätt som de inte gjort tidigare”, som till exempel att se på tv och film i portabla videospelare.

Zitter nämnde också ett par nya användningsområden som han anser bara kan bli verkliga med hjälp av fungerande drm-skydd. Till exempel tjänster för att ladda hem film som sen kan brännas på en privat dvd-skiva, eller möjligheten att släppa filmer för nedladdning samma dag som de börjar visas på bio.

Uttalandet har spridit sig som en löpeld över internet. Mat Honan på Wireds epicenter-blogg anser att de förslag på nya användningsområden som Zitter lägger fram är intressanta, men skriver att uttalandet främst visar hur bred klyftan mellan kunderna och de stora tv-bolagen är när det gäller kopieringsskydd och upphovsrätt.