Myndigheternas gemensamma ingång på nätet sverige.se, som tidigare hette Sverige Direkt, drogs igång redan för tio år sedan på initiativ av dåvarande Toppledarforum. Sedan dess har i snitt sex miljoner kronor per år plöjts ner i utvecklingen av sajten.

Men trots det känner bara två procent av svenskarna över 15 år till sajten på allvar. Tio procent säger sig känna till den men kan inte definiera innehållet. Det framgår av en rapport som Verva gjort på den nya regeringens uppdrag.

I uppdraget ingick att se över hur den elektroniska samhällsinformationen bedrivs och särskilt se över portalen sverige.se, som enligt regeringen bör trappa ner sin verksamhet om det inte finns särskilda skäl.

De siffror som redovisas i rapporten avslöjar att satsningen på sverige.se misslyckats totalt. I snitt har portalen kostat 6 miljoner årligen att driva, vilket innebär att den kostat upp till 60 miljoner kronor till dags dato.

I januari i år hade sverige.se 85 718 unika besökare och under hela förra året svarade redaktionen på drygt 400 mejl och 150 telefonförfrågningar.

Slutsatsen i Vervas rapport är att sverige.se inte används i tillräcklig omfattning för att det ska vara motiverat för skattebetalarna att finansiera driften.

Verva anser att orsakerna bakom att portalen är så okänd beror på bristande marknadsföring, ett otydligt uppdrag och att det saknats en övergripande målbild för e-förvaltningen och sverige.se. Användarnas vanor har också förändrats på ett sådant sätt att sverige.se inte fyllt den funktion som man hade tänkt sig, konstaterar Verva.

Men trots misslyckandet för sverige.se anser Verva att det finns anledning att skapa en ny gemensam ingång till en elektronisk samhällsservice. Analyser som gjorts visar enligt Verva att en sådan central ingång efterfrågas av medborgare och företag.

Genom att skapa ett nytt kontaktcenter på webben räknar Verva med att statsförvaltningen kan spara 2,6 miljarder kronor per år genom att vissa funktioner samordnas. I stället för att som sverige.se vara en portal som innehåller en länksamling ska det så kallade kontaktcentret även gå att nå via telefon och innehålla en mängd nya funktioner.

– Kontaktcentret ska, till skillnad från sverige.se, inte bara vända sig till medborgare utan till företag också säger Anna Enström Järleborg, utvecklingsstrateg på Verva och en av dem som står bakom rapporten.

Centret är också tänkt att ha en bredare ingång än sverige.se, det ska bland annat finnas en avancerad söktjänst med vars hjälp medborgaren ska kunna hitta rätt utan att veta exakt vad som söks.

Verva föreslår också att det ska finnas en Min sida där det ska gå att logga in och lägga in sina personliga kontakter med olika myndigheter.

Dessutom föreslås att nationell krisinformation ska läggas ut på kontaktcentret.

– Det ska räcka med en ingång till det offentliga för medborgarna, säger Anna Enström Järleborg.

Fakta

  • Medborgare och företagare efterfrågar en gemensam ingång till offentlig sektor.
  • Det är viktigt att det offentliga visar upp ett ansikte utåt.
  • De flesta andra länder som ligger långt fram inom e-förvaltning har byggt mycket av verksamheten runt en medborgarportal.
  • - Portalen bör bli en katalysator för att skapa efterfrågan på offentliga e-tjänster.
  • - Portalen kan rymma information av riksintresse som inte har någon annan naturlig hemvist, exempelvis krisinformation.
  • Det finns stora effektivitetsvinster med att centralisera produktion och spridning av information.
  • Ökad samordning stärker insynen i förvaltningen.
  • Centret kan överbrygga gapet mellan lokal och central förvaltning.