I maj 2005 kom utredningen om elektronisk kommunikation i brottsutredningar, SOU 2005:38. En rad kontroversiella förslag finns med i utredningen. Bland annat ställs stora krav på tele- och internetoperatörerna, för att underlätta för polisen att övervaka brottslingar. Polisen vill också få möjlighet att installera trojaner på brottslingars datorer och Rikspolisstyrelsen vill ha ansvar för att övervaka att operatörerna uppfyller kraven. It-branschen har reagerat på att kostnaderna kan komma att bli stora, medan integritetsexperter har synpunkter på att rätten till ett privatliv begränsas.

Strax innan jul hade drygt 50 remissinstanser kommit in med sina förslag till justitiedepartementet. Först i början av 2007 räknar departementet med att ha hunnit behandla materialet så att ett förslag kan lämnas över till lagrådet.

– Vi ska börja skriva på en proposition, men det är ett jättearbete. Materialet är omfattande och det är många gånger svåra avväganden, säger Peter Grym, rättssakkunnig.

Han vill inte redovisa läget av remissvaren. Sammanställningen betraktas som en intern arbetshandling.
– Det är ett blandat remissutfall, eftersom det är en så bred remissrunda, är det svar vi får nöja oss med.

SOU 2005:38 är en sex delutredningar som ingår i jätteutredningen Beredningen för rättsväsendets utveckling, BRU.
Förutom 2005:38 ska också EU:s direktiv om trafikdatalagring utredas under året.