Socialdemokraterna kommer stoppa den omstridda avlyssningslagen som skulle ge FRA rätt att lyssna på tele- och datatrafik. Det står klart sedan förhandlingarna i försvarsutskottet inte lett till att socialdemokraterna och regeringen kommit överens om hur lagen ska utformas.

– Det går inte att komma längre. Det visar de besked vi får i försvarsutskottet, säger Thomas Bodström (s) till Computer Sweden.

– På flera punkter har de inte gått oss till mötes. Det rör bland annat en utredning om domstolsprövning.

Därmed kommer förslaget stoppas genom en så kallas minoritetsbordläggning, något socialdemokraterna tidigare har hotat med. Tidigast 2009 kan lagen komma att bli verklighet, men då annorlunda utformad än förslaget som ligger, där står socialdemokraterna fast. Partiet har en i grunden positiv inställning till att ge FRA möjlighet att lyssna på trådbunden trafik.

– Jag hoppas att de konstruktiva förhandlingarna först leder till att vi får en bättre FRA-lag i framtiden. Den skulle innebära betydligt bättre rättssäkerhet och inte kränka den personliga integriteten, säger Thomas Bodström.

Han riktar samtidigt skarp kritik mot försvarsminister Mikael Odenberg (m)

– Han har haft alla chanser till en överenskommelse som har stoppats av hans arroganta beteende.

I april lade socialdemokraterna fram tio krav som måste uppfyllas för att att partiet skulle ställa sig bakom förslaget (se faktaruta).

Fakta

  1. Mandatet för spaningen ska ändras från "yttre hot" till ”yttre väpnat hot”.
  2. En utredning ska se över om domstol ska vara tillståndsgivare till signalspaning. Regeringen är dock undantagen tillståndsgivning.
  3. Regeringens beslut ska fortfarande inte kunna överprövas. Däremot vill s utreda hur rättsäkerheten ska kunna stärkas, exempelvis genom ett yttrande från en domstol.
  4. Tillståndsgivning ska gälla inriktning, beskrivning av behovet, propotionalitetsbedömning samt sökorden. Det ska även framgå vem som är uppdragsgivare.
  5. Ett oberoende organ för efterhandskontroll inrättas, som ska ha rättslig kompetens, integritetskompetens och parlamentarisk anknytning.
  6. Kontrollorganet ska vidarerapportera till riksdagen minst en gång om året.
  7. Kontrollorganet ska ha en skyldighet att omedelbart rapportera till riksdagen om det finns minsta tveksamhet kring ett beslut från regeringen om signalspaning.
  8. Reglerna för hur information som fås vid signalspaning får användas måste bli tydligare.
  9. Det bör upprättas en katalog för vilket integritetsintrång som får anses vara proportionerligt mot olika syften med försvarsunderrättelse.
  10. Det bör upprättas en katalog för vad som får anses vara av synnerlig vikt för verksamheten och därmed medge signalspaning mot en enskilda personer.