Precis som de flesta andra it-företag märks det att konjunkturen är i topp på Accenture. Det behövs folk – men de är svåra att få tag på, konstaterar personalchefen Tobias Frohm.

– Vi lyckas inte rekrytera så många som vi behöver. Vi får helt enkelt inte in tillräckligt många ansökningar på den nivå som vi kräver, säger han.

För att få tag på folk använder sig Accenture av flera metoder. I några fall har personer lockats till företaget med hjälp av sign on-bonus, men där är företaget ännu restriktivt. Däremot använder man sig av tipspengar till de anställda som kommer med förslag på personer som sedan anställs.

Men det handlar också om att förändra bilden av vad en it-konsult är och även marknadsföra företaget ute på högskolorna och universiteten.

– Det viktigaste vi kan göra som företag är att påverka bilden av vad en it-konsult är. I dag omgärdas det av många fördomar, säger Tobias Frohm.

Ett av de fem förslag som CS lagt fram för att komma till rätta med kompetensbristen var att företagen borde avsätta en promille av arbetstiden till att stötta it-utbildningar. Tobias Frohm är helt med på noterna och uppskattar att Accenture redan lägger ner den tiden.

– Vi är ute på högskolor och universitet och berättar om oss själva, vi bjuder in studenter. Vi hjälper till med studentarbeten. I sommar har vi också ett antal praktikplatser för it-studenter där vi ger dem en lön strax under ingångslönen, berättar han.

Bilden av it-konsulterna som utarbetade och med omänskliga arbetsvillkor stämmer inte alls.

– Jag tror att vi utvecklats på ett positivt sätt för medarbetarna. Vi är generösa med tjänstledigheter och positiva till föräldraledigheter. It-konsult är ett bra och utvecklande jobb där man kan få ett bra liv.

Många av CS läsare har reagerat på att it-företagen inte plockar upp den kunskap som finns bland de it-utbildade som miste jobbet under lågkonjunkturen. Men Tobias Frohm är inte beredd att ta in folk som måste internutbildas.

– Vi klarar inte av att uppgradera dem som ligger efter och det är inte dem vi letar efter, säger han.

– Vi har höga kompetenskrav och söker i första hand nyutexaminerade eller dem som har två till fem års erfarenhet och hunnit skaffa sig relevant yrkeserfarenhet.

Om kompetensen inte finns i Sverige löser företaget det genom att söka någon annanstans.

– När det är problem med kompetensförsörjningen är det i första hand offshore eller nearshore som får klara det. Vi har också tagit hit resurser från exempelvis Indien för vissa projekt. Men samtidigt är det viktigt för oss att växa lokalt. Vi vill vara med och väcka intresse här.

Fakta

Fem förslag för att lösa kompetenskrisen:

1. 100 000 kronor i examens­premie!
2. Utbilda på max tio orter.
3. Avsätt en promille av arbets­tiden för att stötta utbildning.
4. Ersätt slöjd med it i skolan.
5. Föregå med gott exempel.

Läs de tidigare artiklarna i
serien på computersweden.se/kompetenskris – där kan du också läsa CS förslag i sin helhet och vara med och debattera.