Enligt nuvarande diskussioner ska trafikdata sparas i ett års tid.

Viss information, exempelvis en del internettrafik, kan komma att sparas i ett halvår, medan annan information kan sparas längre tid än ett år.

– Man ska försöka nå en politisk överenskommelse om förslaget i oktober. Då ska texten låsas, så att säga. Därefter ska den förankras i respektive parlament i de olika medlemsstaterna, vilket kan ta ett halvår till ett år, säger Ulf Wallentheim, ämnesråd på Justitiedepartementet.

Skynda på lagen
EUs justitieministrar har enats om att skynda på arbetet med lagen.

Efter bombdådet i London den 7 juli, som hittills lett till 48 döda människor, vill alla ge polisen större möjligheter att komma åt terrorister.

– Det känns jättebra att vi uppnådde så stor enighet runt förslaget. Jag har själv varit drivande och det beror på att vi har sett väldigt goda resultat från Sverige. Många brott klaras upp med de här metoderna, därför tycker jag att även EU ska använda det, säger justitieminister Thomas Bodström.

Jobbigt lagra data
Kritikerna hävdar att förslaget är integritetskränkande och blir för dyrt för operatörerna.

– Jag förstår att man vill skynda på förslaget efter det som hänt i London. Ännu är det för tidigt att säga vad förslaget verkligen innebär. Vi måste titta på det ur ett tekniskt perspektiv, men vi vet inte tillräckligt just nu. Det stora problemet är internettrafiken, som vi inte har något behov av att spara. Ska all information lagras blir det en väldigt stor mängd med data. För särskilt ip-telefoni kan det innebära stora kostnader, säger Jan Tjernell, ansvarig för regulatoriska frågor på Tele2.

Vanlig telefoni innebär däremot inga större problem för Tele2, den informationen sparas redan i dag, men kortare tid än vad som föreslagits.

Enligt nuvarande lag får operatörerna bara spara data i så lång tid som det krävs för faktureringsändamål.

Information om affärstransaktioner sparas i tio år, enligt bestämmelser från bokföringslagen. Internettrafik sparas inte.

För exempelvis ip-telefoni kan det bli stora problem att lagra informationen, eftersom trafiken passerar en stor mängd olika dataväxlar.

Det ger betydligt mycket mer information än bara ett vanligt telefonnummer.

– Alla operatörer har samma problem och vi är relativt eniga inom operatörskollektivet, säger Jan Tjernell.

Reglerar det som redan finns
Thomas Bodström vill att kostnadsbestämmelserna bestäms av varje enskilt EU-land, på så sätt hoppas han kunna snabba på lagprocessen.

– Min inställning är att det ska delas mellan operatörerna och polisen. Att så många är emot förslaget beror på att det är enorma missuppfattningar om innebörden. Det här handlar om att reglera något som redan finns. Polisen använder det redan i dag. Det har dessutom figurerat rena fantasiuppgifterna om kostnaderna. För Sveriges del kostar det 12 miljoner kronor i dag, säger Thomas Bodström.

Kritiserar kostnader
Den finske justitieministern kritiserade förslaget i maj och sade då att det skulle kosta operatörerna 250 miljoner euro, 2,3 miljarder kronor.

– Uppgifterna bestreds genast av de andra ministrarna. De siffror vi har nu visar att det bara handlar om någon miljon euro för tio miljoner abonnenter, säger en högt uppsatt EU-tjänsteman, som vill vara anonym, till CS.

– Det här är väldigt känsliga uppgifter. Du kan tänka dig själv. Med runt 50 döda i London är det politiskt mycket känsligt, säger han.

Möte i september
I september är ett antal operatörer inbjudna att delta i ett möte i Newcastle inom EUs ministerråd.

– Då ska diskuteras exakt vad som ska sparas. De uppgifter som vi nu har gör gällande att det inte alls handlar om så stora datamängder som vissa operatörer har påstått. Siffror som förekommit i pressen är betydligt överdrivna, säger EU-tjänstemannen.

Fakta

Enligt det så kallade trafikdatalagringsförslaget ska uppgifter som tidpunkt och telefonnummer för såväl fast som mobil telefoni lagras. Däremot inte själva samtalet. Även all internettrafik ska lagras, till exempel vilka hemsidor du besöker, till vem du skickar e-post och uppgifter om till vem du ringer via ip-telefoni. Detaljerna är inte klara ännu, men har diskuterats sedan mars 2004, som en direkt följd av terrorattentatet i Madrid, då över 190 personer omkom.