Domstolen i Helsingfors ifrågasätter därmed det EU-direktiv som förbjuder publicering av information och kod som underlättar kopiering av dvd.

Den kod som åtalet avsåg gör det möjligt att dekryptera dvd-skivor kopieringsskyddade med css, content scrambling system.

Domstolen slog fast att css är ett ineffektivt system som hittills inte lyckats stoppa piratkopiering, och avslog därför åtalet. Beslutet är viktigt eftersom många andra länder har exakt samma ordalydelse som i EU-direktivet.

2005 godkände Finland en lag i enlighet med ett EU-direktiv från 2001. EU-direktivet förbjuder utveckling och publicering av verktyg för att kringgå kopieringsskydd.

För att protestera mot lagen publicerade Mikko Rauhala och ett antal andra aktivister information på webben om hur man bryter mot css. Året efter anmälde sig Rauhala och sju andra aktivister till polisen. Han och en annan person åtalades i februari.

Men nyligen avslog domstolen åtalet med motiveringen av att css är för ineffektivt. Efter att ha talat med tekniska experter har domstolen kommit fram till att tekniken i praktiken inte stoppar piratkopiering. Detta efter att css-koden har knäckts av några hackare för några år sedan.

– Detta är uppenbarligen den första europeiska domstolen som tolkar direktivets tekniska definitioner, säger Zohar Efroni, forskare på Max Planck Institute för lag- och upphovsrättsforskning i Tyskland i en kommentar till domslutet.

Domstolsutslaget säger ingenting om när ett verktyg för att förhindra piratkopiering bör betraktas som tillräckligt effektivt för att skyddas av EU-direktivet.

Beslutet kan betyda tuffare tider för de som vill förhindra piratkopiering, åtminstone i Finland. Där har gjorts försök att åtala personer som har publicerat information om hur man bryter mot kopieringsskyddet aacs, advanced access content system, som används på hd dvd och blu-ray-skivor.

Än har inte åklagaren Kokka-Maaria Kankaala bestämt sig för om utslaget ska överklagas.

Men Mikko Rauhala, som numera arbetar som systemadministratör på universitetet i Helsingfors, säger sig vara beredd att gå vidare i domstol om överklagande sker till högre distans.

– Jag tycker beslutet var väldigt tydligt, så jag är inte säker på att hon [åklagaren] vill dra ut på det här ännu mer, säger han till IDG News.