Gartners analytiker tror att det kommer att dröja till år 2009 innan Windows Vista Business finns installerat på 25 procent av de datorer som står ute hos företagen.

Under innevarande år förväntas Vista bara finnas i 3,7 procent av företagens datorer, och under nästa år räknar Gartner med att 14 procent har Vista.

Inte heller när det gäller nyförsäljningen tror Gartner på någon snabb övergång, vilket man lätt kan förledas att tro när alla datorer ute i butikerna nu levereras med Vista.

Ser man till den totala nyförsäljningen, där alltså även datorer till hemmen räknas in, ser det betydligt ljusare ut. Enligt Gartners analyser kommer 65 procent att levereras med någon version av Vista.

Men bara 27 procent av de nya datorer som levereras till företag kommer att ha Vista förinstallerat i år och först 2009 kommer detta operativsystem att finnas på hälften av datorerna.

När CS kontaktar Microsoft och de konsultbolag som är specialiserade på att rulla ut nya plattformar åt andra går det knappt att få fram något namn på företag som genomfört uppgraderingen i Sverige.

WM-data, Qbranch och Zipper har givetvis uppgraderat sina egna datorer för att vara goda föredömen för sina kunder. Men bland kunderna är det få som kommit till skott, trots att den nya plattformen har funnits tillgänglig i drygt ett halvår.

– Vi har för närvarande fyra fem stora kunder som vi diskuterar Vista med och utför arbete för. Planen är för dessa företag är att börja med piloter i höst, säger Anders Grönlund, marknadschef på Zipper.

Han kan bara hänvisa till en kund, Alektum Inkasso, som redan genomfört uppgraderingen.

Ett av de bolag som stod vid Microsofts sida vid lanseringen av Vista i november var Sony Ericsson. Men Vista-projektet är inget som Sony Ericssons vill kommentera.

– Vi svarar generellt inte på frågor om vår interna it-struktur och strategier, säger Mattias Holm, informationschef på Sony Ericsson.

Ett av skälen till det är nog att företagets telefoner fortfarande inte går att synka med Vista. Personer med god insyn i Sony Ericssons Vista-projekt säger att detta ställt till mycket irritation bland de anställda.

Det går trögt för företagen att uppgradera. Har du bytt till Windows Vista?
Det är inte längre tillåtet att rösta.