Syftet med sökmotorn är att förenkla för nordbor att hitta information på webben på grannländernas språk. Vi har ofta en läsförståelse för exempelvis norska eller danska, men betydligt svårare att formulera sökningar eftersom vi inte känner till de rätta orden.

Den förenklade sökningen ska uppnås genom att ordlistor från de nordiska länderna kombineras till ett samlat lexikon på webben. Lexikonet används därefter av sökmotorn för att hitta information på de olika språken.

Bakom projektet står forskare från KTH i Sverige och universiteten i Oslo, Bergen, Köpenhamn, Helsingfors och på Island. Forskarna har beviljats 2,5 miljoner kronor från nordiska rådet för projektet - som kallas Tvärsök.

Tekniken bakom Tvärsök blir den svenska sökmotorn Siteseeker. Mer information finns på projektets webbplats.