Superdatorn, ett kluster av mer än 2000 servrar som en ej namngiven myndighet beställt, ska nå en teoretisk maxhastighet på 182 teraflops. Det gör den till Sveriges i särklass mest kraftfulla superdator, med en god chans att ta sig in på topplistan över världens snabbaste datorer. Systemet väntas tas i drift i november i år.

(Uppdaterad) Enligt nya uppgifter till CS ska FRA ha betalat ungefär 75 miljoner kronor för superdatorn. Även IBM ska ha fått förfrågningar om kontraktet tidigare under året, innan det slutligen gick till HP. Utrustningen ska enligt uppgift placeras i FRAs lokaler på Drottningholm.

Stort hemlighetsmakeri omger upphandlingen. Varken leverantörerna HP och Go Virtual eller representanter för Försvarets Radioanstalt, FRA, får berätta vem som har lagt beställningen eller vad superdatorn ska användas till.

– Det vi får säga är att det är en svensk myndighet. Mer får vi inte säga, säger Jan Wallenberg, vd på Go Virtual som i affären står för superdatorkompetensen samtidigt som HP levererar hårdvaran.

Även FRA lägger locket på och vill inte kommentera affären.

– Vi kommenterar aldrig vad vi anskaffar. Jag får inte yttra mig, säger Jan Svenonius, upphandlingschef på FRA till Computer Sweden.

Men enligt flera insatta källor pekar allt på att FRA är beställaren. En person med god insyn i superdatorbranschen nämner genast FRA när affären kommer på tal. Myndigheten ska enligt källan nyligen ha gjort en stor upphandling av den typ av servrar som HP nu ska leverera.

Även personer på försvarsdepartementet pekar på FRA som en sannolik beställare av systemet.

Få myndigheter skulle ha användning för den stora beräkningskapacitet som den upphandlade superdatorn besitter. Universitet och myndigheter som SMHI gör vetenskapliga beräkningar som kräver stor datorkraft, men även vid signalspaning krävs kraftfulla datorer för att söka igenom stora datamängder i jakten på viktig information.

Även priset i affären hålls hemligt, men jämförelser med andra aktuella superdatorköp visar att det rör sig om flera tiotals miljoner kronor.

När Nationellt Superdatorcentrum i Linköping nyligen beställde sitt kommande system, med en tredjedel så stor kapacitet, landade notan på 26 miljoner kronor. Dessutom bygger den aktuella affären på klustrade bladservrar, en lösning som kräver mindre golvyta men också kostar betydligt mer.

Enligt Jan Wallenberg på Go Virtual hålls många av världens mest kraftfulla datorsystem hemliga, eftersom deras syften rör nationell säkerhet.

– Så är det ofta när det gäller den här typen av upphandlingar. Det är många system som inte offentliggörs på marknaden, säger Jan Wallenberg.

Vad kan det vara för skäl?

– Till exempel kan de vara strategiskt viktiga, och därför vill man inte att det sprids att man har köpt dem för militära ändamål. Jag vet att det finns installationer i USA som hålls hemliga.

Fakta

Systemet består av 2128 sammankopplade bladservrar av modell Proliant BL 460c.

I varje server sitter dubbla Intel Quad-core Xeon 5355-processorer.

182 teraflops är den teoretiska maxhastigheten när samtliga processorer arbetar för fullt. Den verkliga hastigheten, som blir lägre, kan uppmätas först när systemet är på plats.

En teraflop innebär att datorn kan genomföra tusen miljarder flyttalsoperationer per sekund. Förenklat kan det likställas med tusen miljarder beräkningar eller instruktioner per sekund.