Över 6000 medlemmar i Dataföreningen har svarat på frågor om lön, andra ersättningar, benägenhet att byta jobb och så vidare.

Det blir den största och mest genomarbetade analysen av it-proffsens syn på arbetsgivarna, villkoren och arbetsinne-
hållet hittills i Sverige.

Jag vill inte föregripa resultatet. Huvuddragen i presenteras i CS den 20 juni, och i samma veva publicerar Exido en utförlig rapport. Men jag kan inte undanhålla läsaren en aptitretare:

Hela havet stormar väntar på it-området. Av de svarande säger 17 procent att de aktivt söker nytt jobb i annan organisation.

Ytterligare 31 procent svarar att de överväger att byta jobb.
Nästan vartannat it-proffs är alltså på gång att skjuta ut sig, om rätt tillfälle yppas. Det är mycket höga siffror.

Vad är det it-proffsen bedömer när de letar efter nytt jobb? Undersökningen listar 20 bedömnings-kriterier.

De tre viktigaste är ”Graden av utmaning/stimulans i arbetsuppgifter”, ”de närmaste cheferna” och ”grundlönen”.

Längst ned på listan kommer ”karriärpotential” och ”bonus och andra förmåner”, slagna med hästlängder av kriterier som ”hänsyn till/respekt för mina åsikter och kunskaper”, ”arbets-
kamrater ”, ”kompetensutveckling” och ”företagskultur och värderingar”.

Det verkar alltså som om it-proffsen ställer högre krav på arbetsinnehållet än arbetsgivarna förmår tillhandahålla.

De har helt enkelt tråkigt på jobbet.

Här ligger den stora utmaningen. Kul, tryggt och välbetalt ska jobbet vara. De företag som kan erbjuda det blir vinnare på en allt mer turbulent it-arbetsmarknad.