Tell Hermansson är generalsekreterare för Internationella Handelskammaren ICC i Sverige och han var inte blyg. ICC hade just uppvaktat ledaren för EUs ordförandeland med begäran om att de måste agera. Nu genast! Han rasade mot ”rovdriften på företagens vinster”.

Detta var på en ”hearing” han arrangerade tillsammans med Amcham, den Amerikanska handelskammaren, på temat ”Sweden – a Safe Haven for Pirates?”

Hela den gamla världen var där: Maktfolk i film- och skivbranschen, handläggare från departementen, kostymarméer från de stora advokatbyråerna med uppgift att upprätthålla den där världen.

Och de som dirigerade den gamla världens serverrazzior förstås: Henrik Pontén och Monique Wadsted.

Om ”bredbandsoperatör” kan definieras som etnisk minoritet gjorde sig många talare skyldiga till hets mot folkgrupp. Det var bara skottpengar och efterlystaffischer som fattades.

Danska Antipiratgruppens advokat Johan Schlüter liknade fildelning vid digerdöden. Att filerna knappast är okända loppor utan utbyts medvetet av folk och att de själva vill ”bli smittade” tycks inte ha slagit honom.

Han berättade stolt hur de i rätten lyckats tvinga operatörer att stänga ned kunders förbindelser, stänga ned servrar på dansk jord samt hindra danskar att komma åt material i utlandet.

– En dag kommer vi att ha ett jättefilter som vi utvecklar i nära samarbete med Ifpi och MPA. Vi följer hela tiden barnporren på nätet för att kunna visa politikerna att filtrering fungerar. Barnporr är ju en fråga de förstår, flinade Schlüter.

Han tyckte också att ”Journalists are the worst creatures in the world!” eftersom de inte bara okritiskt applåderar blockering av informationsflöden. Kanske var det därför pressen inte bjudits in till mötet.

En direktör från en filmsajt var bitter över vinstnivån och visste vad problemet var. Folk sitter med dubbelriktade förbindelser tillhandahållna av en stor skurk: Telia!

Och mitt i vargflocken hade man faktiskt slängt in Teliasoneras bolags­jurist Patrik Hiselius. Han vägrade dock spela får och förklarade på ett lågmält men flinthårt vis vad en operatör kan och inte kan göra och varför det bör vara just så:
Operatören ska INTE själv avgöra om den skall lyssna till någon viss privat aktör vad gäller nedstängningar, INTE själv definiera vad som är illegalt beteende hos användarna, INTE behöva hantera data som rör brott, INTE behöva ta ansvar för felaktiga nedstängningar, INTE behöva screena innehåll som accessleverantör.

För några år sedan uppvaktades näringsdepartementet av Tell Hermansson på ICC och Amcham. ”I dag är internetoperatörer helt oreglerade och därför har vi en sådan mångfald”, sa man för att hålla borta statens tassar.

Och angående Europarådets konvention om ”cybercrime” vände sig ICC kraftfullt mot att operatörer skulle ha något ansvar för innehållet.

Kanske dags för den nya världen att ordna en hearing som fortsätter på den linje handelskamrarna höll innan de kovände och blev bredbands­hetsare? Och i så fall bjuda in pressen.