Lena Jönsson har tidigare arbetat som generaldirektör för Lotteriinspektionen och på bland annat försvarsdepartementet och konstitutionsutskottet.

Lena Jönsson sitter just nu och filar på ramarna för den nya förvaltningspolitiska myndigheten. Det är en myndighet som sägs ta krafttag för att skynda på arbetet kring offentliga e-tjänster, den så kallade 24-timmarsmyndigheten.
- Vad myndigheten ska heta bestäms den 1 september. Har du några förslag, frågar Lena Jönsson med ett skratt.

Inte tillräckligt
Hon vill att myndigheten ska tilldelas medel på 100 miljoner kronor, vilket är en ambitionshöjning jämfört med i dag. Den politiska oppositionen tycker i huvudsak att det är bra med en samlande myndighet, men är kritisk till kraften bakom.
- 100 miljoner är ingenting i sammanhanget. Jämför med vad som avsätts i Storbritannien. Det är betydligt mer. Så länge inte statsministern själv säger att det här är viktigt känner jag mig inte lugnad., säger Tobias Billström, moderaternas it-politiske talesman.

- Det är typiskt att det är en av de mest undanskymda ministrarna i hela regeringen, Sven-Erik Österberg, som ligger bakom, fortsätter han.

Blir tydligare
De funktioner inom e-förvaltningen som i dag sköts av Statskontoret ska överföras till myndigheten. Dessutom hela Statskontorets uppdrag kring it- och kommunikationsupphandlingar.
- Myndigheten är ett sätt att tydliggöra och effektivisera det man vill göra. Vad gäller budgeten är det viktigt att sätta ribban högt. Det är väldigt svårt att komma igen senare och klaga på att man fått för lite medel, säger Olof Hallström, ordförande för II-Stiftelsen.

Delegation läggs ned
I vintras var kritiken högljudd mot den mängd myndigheter och politiska organ som den offentliga sektorn ska lyssna på angående e-förvaltningstjänster.

Främst tycks myndigheterna lyssna till Statskontoret och e-nämnden. Störst har kritiken varit mot 24-timmarsdelegationen, inte minst eftersom denna delvis har gjort samma saker som Statskontoret. Nu läggs delegationen ned, elva månader tidigare än det var tänkt. Verksamheten går upp i den nya myndigheten.
- Det blir ryck i planeringen. Jag känner mig lite frågande, säger centerpartisten Vivianne Gerdin.

Många experter anser att 24-timmarsdelagationen har gjort en stark återhämtning det senaste halvåret, från en tveksam inledning. Nyttiga arbetsgrupper är i full gång.
- När det blev klart att vi skulle läggas ned i förtid fick vi dra ned omfattningen ganska mycket, säger Christina Kvarnström, huvudsekreterare för delegationen.

Kritiker anser att det återigen kommer att innebära förseningar, när verksamheten flyttas till den nya myndigheten.
- Eftersom det är befintliga arbetsgrupper som går in tror jag att det blir jättebra, lugnar Statskontorets enhetschef Jenny Birkestad.

Fakta

Det är ännu inte klart om den nya förvaltningspolitiska myndigheten (namnet kommer att ändras) verkligen får 100 miljoner, som organisationskommittén önskar.

Det kommer att avgöras i och med höstbudgeten. Hur många anställda myndigheten får är därmed inte heller klart. De som arbetar med de verksamheter myndigheten kommer att ta över har dock förtur till de nya tjänsterna.