Carelinks styrelse vill organisera om företaget och har begärt att dess huvudmän, det vill säga landstingen, kommunerna, Apoteket och privata vårdgivare, ser över ägarstrukturen.

– Apoteket vill inte vara med i fortsättningen och de privata vårdföretagens roll har vi inte riktigt klarat ut än, men eftersom Carelink blir en mer eller mindre renodlad utförarorganisation är det logiskt att ägarstrukturen tydligare kopplas till vårdens huvudmän, det vill säga landstingen, säger styrelsens ordförande landstingsdirektör Sven-Olof Karlsson.

När Sveriges Kommuner och Landsting i höstas inrättade den nya nationella beställarorganisationen för upphandling av it och tjänster förändrades Carelinks situation avsevärt. Tidigare var Carelink även beställare – en roll som den nya organisationen har övertagit.

– Carelink har tidigare varit både beställare och utförare men är nu endast utförare. Det betyder att både Carelinks och vd:ns uppgifter har förändrats avsevärt, säger Sven-Olof Karlsson.

De ändrade förhållanden ligger bakom att Anita Eriksson Pallinder vill lämna sin tjänst som vd den 30 augusti.

Sven-Olof Karlsson poängterar att styrelsen är överens med Anita Eriksson Pallinder och att det inte finns någon osämja bakom hennes avgång.

Någon efterträdare till vd-posten kommer inte att utses än. Sven-Olof Karlsson säger att den nya ägarstrukturen får bestämma hur vd:ns roll ska se ut. Den nya organisationen väntas ta form till hösten.

Fakta

Carelink bildades i december 2000. Initiativtagare var Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Vårdföretagarna, Apoteket AB och Socialstyrelsen.

Den nuvarande formen av medlemsorganisation kommer dock att göras om i höst eftersom Carelinks roll förändrats kraftigt efter att landstingen beslutade inrätta en beställarorganisation på Sveriges Kommuner och Landsting.