Straffet fastställs till 80 dagsböter på sammanlagt 20 000 kronor för brott mot upphovsrättslagen. Hade Hovrätten för västra Sverige gått på åklagarens linje hade det öppnar för att polisen i framtiden skulle kunna genomföra husrannsakningar i fall som rör fildelning, någonting som inte är tillåtet när straffet bara blir böter.

(Uppdaterad) Den tekniska bevisningen har samlats in av skivindustrins intresseorganisation IFPI och bygger på bland annat skärmdumpar och loggfiler.

"Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i fråga om påföljd", står att läsa i domen.

Tingsrättens dom, Sveriges första gällande fildelning av musik, föll i oktober i fjol. Mannen, som kommer från Borås, överklagade domen, varpå åklagaren passade på att yrka på strängare straff i form av villkorlig dom.

Åtalet gäller utdelning av fyra låtar: Angel med Eurythmics, Vara vänner med Jakob Hellman, Sarah med Mauro Scocco och It must have been love med Roxette. Fildelningen ska ha skett vid Direct Connect.

Antalet polisdistrikt som aktivt jagar fildelare har halverats under de senaste två år sedan. Det visar en kartläggning som SVTs Rapport gjorde nyligen.