Socialdemokraterna valde idag att tvinga fram en bordläggning av lagförslaget som skulle ge Försvarets radioanstalt, FRA, i uppgift att lyssna på trådbunden tele- och datatrafik. Det innebär att förslaget blir liggande i minst ett år.

Thomas Bodström (s) meddelade nyligen att socialdemokraterna avsåg att använda sig av möjligheten att bromsa processen eftersom man inte ansåg sig ha fått gehör för den lista på tio åtgärder som måste till för att socialdemokraterna skulle ställa sig bakom förslaget.

Försvarsminister Mikael Odenberg (m) argumenterade i onsdagens debatt för det liggande förslaget.

– Jag vill gärna säga att för min del har hela processen från det att jag blev ansvarig varit inriktad på att försöka förstärka kontrollmekanismer, insyn och skydd för den enskildes integritet.

Han fortsatte med att intyga att signalspaningslagen inte ska användas för att bekämpa brottslighet inom landets gränser, även om han inte kan utesluta att information kan komma att lämnas över till den svenska polisen, som i så fall själv ska ansöka om tillstånd för vidare avlyssning.

– Än mindre handlar denna verksamhet om att det sitter långa rader av män i slokhatt med hörlurar på huvudet och avlyssnar medborgarnas e-post och telefontrafik. Detta handlar om en automatisk avtappning av en mycket liten del av den trafik som passerar våra gränser, fortsatte han.

Bland socialdemokraternas tio krav finns bland annat att ”yttre hot” skrivs om till ”yttre väpnat hot” och att en domstol ska vara krävas för tillstånd till signalspaning.

– Får vi inte dem tillgodosedda och kan komma överens är det en naturlig väg att begära att den ska skjutas upp, sa Thomas Bodström i debatten.