Att anställda tar med sig sin konsumentinriktade it in på arbetsplatserna är i mångt och mycket positivt och kreativ utveckling. Men det finns risker. Gartneranalytikern Rich Mogull går så långt som att påstå att konsumentlösningarna är ett av de största hoten mot företagens it-säkerhet i dag.

– Även om konsumenttekniker innebär nya risker för företagen så är det extremt svårt att förhindra användandet, säger Rich Mogull. Genom att ta säkerhetshänsyn och investera i säkerhetstekniker nu, så kan företagen förbereda sig på ökat användande av konsumentprylar, tjänster och nätverk i företagen och klara av att hantera riskerna.

Gartner har identifierat ett par områden där it-ansvariga måste vara på sin vakt och förbereda sina företag på den nya konsumenttrenden.

Det gäller e-post för konsumenter, som hotmail, gmail och Yahoo, och kommunikationstjänster, som instant messaging och voice over ip.

Bloggar, sociala nätverk och andra web 2.0-tjänster kan innebära risker för informationsläckage och skadlig kod. Här gäller det att skapa klara riktlinjer för vad som är tillåtet och vad som inte är det. It-ansvariga uppmanas att ta särskild hänsyn till bloggande och vad företag tillåter sina anställda att diskutera på bloggarna. Det bör finnas restriktioner kring företagsinformation.

Gartner höjer också ett varningens finger för mobila enheter, som inte är administrerade av företaget. Smartphones är det ofta företagsanvändare eller teknikentusiaster som har, men vad som växer allt mer i popularitet är olika typer av mediespelare. Dessa kan innebära ökad lagring och kan också bli en måltavla för skadlig kod.

Till sist uppmanar Gartner till att administrera nätverks- och fjärranslutningar. Att tillåta anställda att arbeta hemifrån i sina egna system kan öka produktiviteten, men det medför också säkerhetsrisker.

Kent Larsson, som är informationssäkerhetschef på Stockholms stad, berättar att deras organisation sedan något år tillbaka har ögonen på den här utvecklingen med allt mer konsumentprylar och tjänster på företagen. Men det stora problemet är inte själva säkerhetsproblematiken anser han, utan att konsumentbeteendet kan inkräkta på verksamheten.

– Vi har diskuterat det ökande användandet av Instant Messaging och mp3-spelare och vi ser det som ett möjligt växande problem. Det tar tid och bandbredd. Vi har kommit fram till att man får göra det här i rimlig omfattning och så länge det inte stör verksamheten.

Kent Larsson tillägger:
– Man måste vara vaken på de här frågorna, det är inte accelererande och absolut inte exploderande, men det sker en smygökning.