Vi instämmer i den krisbedömning som framförts. Däremot vill vi komplettera bilden i artikeln ”Kris störst på mindre högskolor”, CS webb 4/5 -07.

Högskolan i Borås är en mindre mycket aktiv högskola. Antalet förstahands­sökande till it-utbildningar har ökat med 67 procent! Vi har mer än 100 förstahandssökande inför höstterminen. Ökningen beror på ett intensivt rekryteringsarbete. Vi tror på innovativa sätt att rekrytera studenter.

De bygger på information om spännande utbildningar kopplade till uppmärksammad forskning.

Vårt rekryteringsarbete baseras på att betrakta alla potentiella studenters intresse seriöst och att bygga långsiktiga relationer till dem.

Vi har egen rekryteringssajt på nätet. Tidigare studenter bloggar och vittnar om vad utbildningen kan leda till. Där finns öppna föreläsningar för gymnasister och gymnasielärare, information om forskningsprojekt med allmänintresse.

Vi använder ett språkbruk i utbildningsplaner och kursplaner som är anpassat till gymnasister. Kanalisering av arbetsmarknadens behov sker till potentiella studenter.

I jämförelse med universitet och högskolor av vår storlek har Högskolan i Borås oproportionerligt många förstahandssökande till it-utbildningar hösten 2007. Trots det lutar vi oss inte nöjt tillbaka.

Vi föreslår en hemläxa i tre steg till alla vill att de svenska it-utbildningarna attraherar fler sökande:

1. Generation X finns inte längre, nu är det I som gäller. Ungdomar är individuella, internationella, informerade och informella. Anpassa kommunikationen till dem.

2. Sedan dotcombubblan sprack har it förknippats med negativa rubriker. För att ändra på det måste vi som arbetar med it prata med ungdomar och föräldrar. Vi måste berätta att it är integrerat i allt. Och vi riktar en uppmaning till alla svenska it-företag: bidra till att öka kunskapen och förståelsen för it genom att erbjuda öppet hus för allmänheten en halvdag.

3. I debatten framställs it-utbildningar som en typ av utbildning trots att de omfattar ett flertal vetenskapliga områden och flera, vitt skilda, yrkesroller. It-utbildningar innefattar allt från att konstruera datorer, utveckla programmeringsspråk spel och gränssnitt, till att utveckla verksamheter. De går inte att bunta ihop till begreppet it-utbildning.

It måste finnas med i alla utbildningar, från grundskolenivå till universitetsstudier. Vi utbildare står inför en utmaning: anpassa innehåll och pedagogik i it-utbildningarna till en framtida arbetsmarknad.

Vi måste förbättra vår samverkan med samhället och samarbeta i högre grad än i dag med näringsliv, offentlig förvaltning och andra lärosäten.

Högskolor och universitet måste komma ut till professionerna, som måste bli bättre på att arbeta med aktörer inom akademin.

Jonas Hedman, fil dr, instit. för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås.
Mikael Lind, docent, instit. för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås.
Bill Andersson, studierektor, instit. för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås.
Olov Forsgren professor, instit. för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås