Chefer och anställda på företag börjar förlora kontrollen över e-posten. I en ny undersökning som genomförts av den brittiska handelshögskolan Henley Management College bland 180 chefer, varav 18 procent kom från Sverige, konstateras att e-postanvändandet på företagen ökar kraftigt. Varje meddelande som skickas för med sig ytterligare fyra till sex meddelanden i inkorgen. 32 procent av alla mottagna och skickade meddelanden anses vara irrelevanta. Detta skulle, enligt undersökningen, innebära att chefer ägnar tre och ett halvt år av sina arbetsliv åt oväsentlig e-post.

Att mer än en tredjedel av cheferna har handdator i dag skapar ännu mer e-post.

Utvecklingen för med sig en rad negativa konsekvenser. Den personliga kontakten mellan de anställda minskar. Kraven på att vara tillgänglig dygnet runt påverkar de anställdas liv. Arbetet inkräktar på privatlivet och det är svårt att koppla bort det på kvällar och helger, eftersom man vill se om man fått något nytt meddelande.

– Våra undersökningar visar att man har tappat kontrollen över e-postanvändningen och att den ofta leder till förvirring och inaktivitet. Den ger också en trist bild av tysta kontor där personalen e-postar varandra i stället för att prata med varandra, säger Peter Thomson som leder forumet Future Work Forum vid Henley Management College.

– Men det finns en enkel lösning, tillägger han. Ring ett samtal och börja prata. E-post bör man bara använda för att bekräfta och sammanfatta det som alla har kommit överens om på telefon.