Traditionen med en grupp it-experter som ger it-politiska råd till regeringen fortsätter. Efter it-kommissionen och den it-politiska strategigruppen kommer nu it-rådet, en 18 personer stark arbetsgrupp som under ledning av infrastrukturminister Åsa Torstensson ska diskutera it-politiska strategifrågor. Beslutet att tillsätta rådet fattades av regeringen i dag.

– Det finns många frågor där vi behöver mer diskussion. Exempel på områden jag vill diskutera är hur vi ökar it-användningen hos småföretag, hur vi tillgodoser behovet av it-kompetent personal, hur e-förvaltningen bör organiseras för att tillgodose näringslivets behov, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i en kommentar till beslutet.

Rådet ska enligt regeringen vara ett forum för strategisk diskussion mellan regeringen och företrädare för olika samhällsområden och ge perspektiv på lokal, regional och nationell nivå, utifrån ett näringspolitiskt angreppssätt. Syftet är bland annat att utbyta åsikter och dela erfarenheter, och att uppmärksamma och diskutera framtida utmaningar. Även den internationella utvecklingen ska uppmärksammas.

– Det är också viktigt att klargöra hur den vi säkerställer en öppen it-infrastruktur samt hur den digitala klyftan ser ut i Sverige och om det behövs åtgärder i anslutning till detta, säger Åsa Torstensson.

It-rådet ska enligt regeringen vara ett komplement till redan pågående initiativ med it-politisk anknytning och gruppens arbete ska pågå till den 31 december 2008.

De flesta ledamöterna i it-rådet är kända namn och flera av dem har också deltagit i tidigare rådgivande strategigrupper.

Fakta

 • Caroline Andersson, Manager och ansvarig för affärsområde Offentlig sektor, konsultfirman BearingPoint
 • Bo Dahlbom, Professor, Göteborgs universitet
 • Jonas Bergqvist, Verkställande direktör, LRF-konsult
 • Håkan Eriksson, Forskningschef, Ericsson
 • Helena Ervenius, Ansvarig för it-frågor, Regionförbundet Kalmar
 • Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT & Telekomföretagen inom Almega
 • Patrik Fältström, Senior Consulting Engineer, Cisco
 • Lars Hultkrantz, Professor i nationalekonomi, Örebro universitet
 • Kristina Höök, Professor i människa-maskin interaktion vid Data- och Systemvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet
 • Maria Khorsand, Tillträdande vd och koncernchef, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Eva Lindqvist, Styrelseordförande och ledningskonsult. F.d. Senior VP, Mobile Business, TeliaSonera
 • Nicklas Lundblad, Stabschef, Stockholms Handelskammare
 • Ingrid Udén Mogensen, Chief Information Officer, informationssäkerhetsansvarig, Electrolux
 • Ann-Marie Nilsson, Direktör Proment, f.d. vd IT-företagen
 • Jan Rosén, Professor i immaterialrätt, Stockholms Universitet
 • Pär Ström, Integritetsombudsman, tankesmedjan Den nya välfärden
 • Roger Wallis, Professor KTH, Dept of Media Technology & Graphic Arts
 • Shori Zand, Koncernchef, Storken barnmorskemottagningar