Nordiska ministerrådet har ett problem. Eftersom alla anställda skriver på sina egna språk är det svårt för dem att hitta all relevant information när de söker efter dokument på ministerrådets webbplats.

Nu dras ett samnordiskt projekt igång för att lösa problemet. Deltagare från Stockholms universitet, KTH, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Helsingfors och Island har fått 2,5 miljoner kronor från ministerrådets för att skapa ett nytt sökverktyg som klarar av svenska, norska, danska, finska och isländska.

Hercules Dalianis på Stockholms universitet är projektledare för delprojektet Tvärsök.
Det baseras på sökmotorn Siteseeker från svenska Euroling, ett företag som Hercules Dalianis är vd för.

Är det inte lite märkligt att ett akademiskt projekt som du är projektledare för använder en sökmotor från ett företag som du är vd för?
– Jag ser inga problem med det. Det står i uppdragsbeskrivningen från Nordiska ministerrådet att Eurolings sökmotor ska användas, så ministerrådet känner till förhållandena. Det Euroling får betalt för är att skapa tillägg för att kunna hantera flera språk. Lösningen kommer sedan att bli tillgänglig gratis för den som är intresserad.

Vilken är den största utmaningen med projektet?
– Det är de lexikon som ska användas. Det gäller att alla viktiga ord finns med så att vi kan skapa korsreferenser mellan de olika språken. Vi kanske blir tvungna att lägga in en del viktiga begrepp manuellt i olika lexikon.

Hur är sökverktyget tänkt att fun-gera?
– Användaren ska kunna skriva en fråga på till exempel svenska och sedan hitta relevanta dokument på alla språken. För att hitta dokumenten skickas frågan till ett program som hämtar översättningar på de olika språken med hjälp av de lexikon som används. Just nu funderar vi på att visa dokumenten i ett fönster för varje språk, för att ge bättre överblick.

Hur länge ska projektet pågå?
– Vi har fått pengar för ett år och kommer att söka mera pengar efter det. Vår plan är att ha en prototyp klar inom ett år.

Hur många är inblandade i projektet?
– Ett tiotal personer. De flesta är med i projektet på deltid, jag jobbar 25 procent med det.

Ska ni hantera både bokmål och nynorsk, vad gäller norskan?
– Det är antagligen endast bokmål som kommer att användas, men det får de norrmän som är inblandade i projektet avgöra.

Fakta

Namn: Hercules Dalianis.
Ålder: 46 år.
Yrke: Docent på Stockholms universitet och vd på Euroling.
Aktuell med: Projektledare för Tvärsök, ett projekt för att skapa en sökmotor som klarar av alla de nordiska språken.
Visste du att...
...Hercules Dalianis gillar att köra omkring med sin sportbil av typen Mazda Miata. Han åker även skridskor och skidor och spelar akustisk gitarr.
– Jag har nyligen köpt en tolvsträngad gitarr. Det är krångligt att stämma den.