Den 18 februari beslutade PTS att Teliasonera måste erbjuda bredband via kopparnätet, adsl, till såväl privatpersoner som företag. Teleoperatören fick en viss tidsfrist för att överklaga beslutet, men sedan den 4 april gäller det fullt ut. Teliasonera kom dock med ytterligare invändningar. Den 12 juli underrättade myndigheten Teliasonera om att dessa inte var hållbara.

PTS krävde att Teliasonera skulle redovisa vilka åtgärder företaget genomför för att verkställa beslutet senast idag den 29 augusti. Teliasonera skyllde dock på semestrar och fick ytterligare två veckor på sig.

Den ansvarige, Åke Danielsson, på Teliasoneras avdelning för regulatoriska frågor vill inte svara på hur det går.
– Alla sådana här ärenden går automatiskt via mig. Jag måste hänvisa dig till presstjänsten för mer information, säger Åke Danielsson.

Denna är lika ovillig att uttala sig.
– Åke Danielsson skriver nog för fullt på ett svar till PTS. Du får vänta två veckor till, säger Lars Billström, presstalesman på Teliasonera.

I somras sade PTS ansvarige handläggare att fyra veckor var en rimlig tid att svara på. Ytterligare två veckor kunde godkännas av hänsyn till semestrar, men inte mer. Teliasonera lyckades ändå dra ut ytterligare två veckor på tiden.
– De har fått en viss tid på sig att lämna synpunkter på hur de ska gå vidare. Gör de inte det ser vi allvarligt på det och kommer att gå vidare med ett föreläggande och detta kan komma att förenas med vite, säger Joanna Ledunger, marknadschef på PTS.

Fakta

Om inte Teliasonera följer PTS beslut om adsl utan krav på teleabonnemang kan det bli frågan om böter. Hur stort belopp vill PTS ännu inte uttala sig om.

I maj gjorde PTS ett föreläggande mot Teliasonera om att reservera utrymme för andra operatörer i telestationerna. Vitesbeloppet då var på 10 miljoner kronor.