Den första it-kommissionen bildades 1994 av Carl Bildt under hans sista regeringsår. Han ville få fart på it-utvecklingen och målade upp en vision där Sverige skulle vara en ledande it-nation 2000.

Det var hög nivå på ledamöterna: sex ministrar förutom Bildt, Ericssons koncernchef Lars Ramqvist, datajuridikprofessorn Peter Seipel med flera. Bildt var själv ordförande. Syftet med kommissionen var att främja en bred it-användning under devisen ”informationsteknik – vingar åt människans förmåga”.

När socialdemokraterna vann valet senare samma år fick idén leva vidare. Ytterligare tre it-kommissioner skulle följa på Bildts första. Men sedan Björn Rosengren lämnat regeringen 2003 blev det nedläggning.

It-ministern Ulrica Messing skapade i stället en it-politisk strategigrupp, till en början ledd av debattören Christer Sturmark och efter hans avgång av Ylva Hambraeus Björling, då vd på IT-Företagen. Gruppen skulle vara en oberoende rådgivande instans utan politisk inblandning. Men dess kansli låg inbäddat i regeringskansliet.

Förutom Hambraeus Björling blev professorn Bo Dahlbom och bredbandsexperten Patrik Fältström de tongivande rösterna. Borta var börsbolagscheferna.

Gruppen var djupt involverad när näringsdepartementet producerade en it-proposition 2005. Det blev ett dokument tomt på konkreta satsningar, men med desto fler målsättningar och visioner. Dess slutrapport blev klar strax efter riksdagsvalet i september i fjol.

Den oberoende utvärdering som gjordes av den it-politiska strategigruppens arbete var på sina ställen skarpt kritisk. Gruppens arbete hade inte genererat några mätbara resultat, enligt utredningen. Samtidigt var dess mål och syften oklara, och dess oberoende gentemot regeringen ifrågasatt.