Allt fler kritiska röster höjs mot den upplevda laglösheten på internet. I våras uttalade sig justitieminister Beatrice Ask om behovet av ”nätpoliser” och antydde att operatörerna borde ta ett större ansvar för vad deras kunder sysslar med på nätet.

Nu tar även riksdagsledamoten Mats Johansson, m, med ett förflutet som politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, ton för ökat branschansvar och bättre sanering på internet.

Mats Johansson efterlyser en internetombudsman. Ett sådant organ skulle uppmuntra till självsanering bland internetoperatörerna – vilka han också anser bör ta ett större ansvar för den trafik som förekommer på nätet. På så sätt skulle problemen med övergrepp och upphovsrättsbrott på nätet kunna lösas utan ny lagstiftning, säger han.

– I princip är vi emot alla regleringar på nätet, men jag ser ju ett växande problem. Det gäller att mota olle i grind. En ombudsman är ett bra sätt att åstadkomma bättre och frivillig sanering, så att vi slipper lagstifta, säger Mats Johansson.

– Poängen är att den lagstiftning vi har ska räcka. Yttrandefrihetsgrundlagen är teknikneutral, men vi ser ändå ett växande missbruk på internet, säger han.

Tidigare under våren sa justitieminister Beatrice Ask till Computer Sweden att internetoperatörerna borde ta mer ansvar över trafiken på internet. Hon möttes av hård kritik från internetoperatörerna, som starkt emotsätter sig självreglering.

Operatörerna liknar gärna sig själva vid ett postväsende. De menar att deras uppgift är att trafiken på internet fungerar – inte att avgöra vilken typ av trafik som förekommer. Mats Johansson säger sig förstå resonemanget men anser att liknelsen haltar.

– Tittar du på USA så är postverket faktiskt ansvarigt för innehållet i breven. Jag menar att de har ett ansvar. Det gäller ju inte minst upphovsrättsbrott, som är den andra växande kategorin och där operatörerna de facto möjliggör brott. Så jag tycker att den analogin brister något, säger han.

Mats Johansson lade först fram sitt förslag om en internetombudsman i en riksdagsfråga till Beatrice Ask. Den besvarades istället av infrastrukturminister Åsa Torstensson , som skriver att ”självreglering ofta är positivt” men även påpekar att hon ”inte ser det påkallat med något statligt initiativ för skapandet av en internetombudsman”.

Åsa Torstensson skriver att det här inte är en uppgift för staten. Betyder det att förslaget är dött?

– Jag vill fortsätta opinionsbilda på de här områdena. Jag menar att det här är en styrka för yttrandefriheten och nätet, att vi försöker med opinionsbildning och frivilliga aktioner just för att kunna undvika politiska ingrepp, säger Mats Johansson.