Elektroniska fakturor har använts länge av företag i den privata sfären, men myndigheterna har hamnat på efterkälken. Nu tar Tullverket täten med införseln av standarden Svefaktura, som implementerats i ett pilotprojekt på myndigheten.

Svefaktura är en gemensam standard för e-fakturor som myndigheterna kan använda sig av. Tord Lindfors, projektledare på Tullverket, menar att det är en betydligt mer avancerad form av e-fakturering än vad som används i andra sektorer.

– E-faktura, vad menar man med det? Det kan vara alltifrån en bild på en faktura till strukterad data i XML-format. Svefaktura bygger på att xml-dokument skall användas och en standard för hur informationsutbyte över internet skall ske, säger Tord Lindfors.

Det är Ekonomistyrningsverket, ESV, som samordnar införandet av e-faktura hos de svenska myndigheterna. I juli 2008 ska alla svenska myndigheter kunna skicka och ta emot e-fakturor enligt Svefaktura-standarden, vilket ska leda till besparingar på upp emot en miljard kronor per år.

– Fördelen med det här är att fakturorna automatiskt kan läsas in i våra system. Vi har också lösningar för att automatkontera fakturorna, säger Tord Lindfors.

– Vi tjänar dels på administration, men även företagen får det billigare att ställa ut fakturor. Det blir vinster på båda sidor, fortsätter han.

På Tullverket har man börjat med att implementera e-fakturor för resefakturor. Under året ska satsningen utvecklas, men innan dess måste myndigheternas leverantörer anpassa sig till standarden.

– Nu gäller det att leverantörerna gör sitt. Det vi kommer att satsa på är att få med de stora leverantörerna. Inom ett år hoppas vi ha fått med dom tio till tjugo största, säger Tord Lindfors.

Tullverkets projekt för införande av Svefaktura inleddes under hösten 2006, tillsammans med bland andra Ark Travel, First Card, Itella och WM-Data. I framtiden hoppas svenska myndigheter att Svefaktura blir standard även i andra delar av Europa.

Läs mer på svefaktura.se
.