Sigbritt Löthbergs villa i Karlstad har världens snabbaste bredbandsanslutning. En direkt fiberkoppling till Stockholm ger en hastighet på 40 Gbit per sekund. Vidare till Kalifornien, där sonen och Internetlegenden Peter Löthberg bor, går anslutningen med en hastighet på 20 Gbit per sekund.

Sigbritts uppkoppling motsvarar mer kapacitet än vad som levereras av de andra operatörerna i Karlstad sammanlagt. Att överföra en högupplöst dvd mellan Stockholm och Sigbritts villa går på två sekunder. Anslutningen snabb nog för att leverera 1500 tv-kanaler i hd-upplösning.

Det är sonen Peter Löthberg som tillsammans med Karlstad stadsnät ligger bakom Sigbritts uppkoppling. Syftet med världsrekordsuppkopplingen i Karlstad är att visa hur mindre orter i Sverige kan få tillgång till blixtsnabbt bredband med hjälp av fiberteknik.

Peter Löthberg var en av drivkrafterna bakom internets intåg i Sverige och benämns ofta som det svenska internets fader. Idag arbetar han på Cisco, och det är även Ciscos teknik som används för Sigbritt Löthbergs uppkoppling.

Att uppkopplingens hastighet är så hög beror bland annat på ny modulationsteknik som gör att signalen kan skickas över avstånd på upp till 2000 km utan mellanliggande transpondrar. Lösningen bygger endast på att ny teknik används i ändarna av anslutningen – alltså behövs inget nytt nät. Beviset för detta är Sunets fibernät, som används för sträckan mellan Stockholm och Karlstad, bara byggdes för en maxhastighet på 10 Gbit, enligt ett pressmeddelande från Karlstads stadsnät.

– Jag ville visa att det finns andra vägar att gå än de gammaldags metoder man använt i Värmland i övrigt, som till exempel koppar och radio, vilka saknar de obegränsade framtidsmöjligheter som fibern har. Att vi har lyckats är bevis för att det lönar sig att samarbeta, säger Peter Lötbherg i en kommentar.

– Med detta vill vi visa vilka möjligheter man har när man väljer att förse sin fastighet med fiberanslutning. Detta visar ju också att fibern är en framtidssäker investering, säger Hafsteinn Jonsson, chef för Karlstads stadsnät.