I mars påbörjades en statlig utredning om nätneutralitet av Federal Communications Commission, FCC, den amerikanska motsvarigheten till post- och telestyrelsen. Syftet med utredningen var att avgöra om bredbandsoperatörer ska ha rätt att strypa trafik till bandbreddskrävande tjänster, även kallat traffic shaping. Det skriver IDG News.

Som en del i utredningsarbetet bjöds allmänheten in att lämna synpunkter och kommentarer i ämnet, och intresset visade sig vara enormt.

Mer än 29 000 individer, intresseorganisationer och branschföreningar hann höra av sig till FCC innan tidsfristen löpte ut i måndags. Bara under den sista dagen lämnades 670 kommentarer i ämnet, många av dem från privatpersoner.

Förespråkare för nätneutralitet vill se regler som förbjuder de stora operatörerna att strypa trafik som de anser vara för dyr, till exempel från krävande musik- och videotjänster eller sådant som gynnar konkurrerande nätoperatörer.

Flera stora företag, bland dem Microsoft och Google, förespråkar strikt nätneutralitet och vill se FCC ta i med hårdhandskarna mot bredbandsoperatörerna.

Men även allmänheten var ovanligt aktiv i debatten, skriver IDG News. Ett axplock ur kommentarerna visar att många ser traffic shaping som ett hot mot det fria och opartiska informationsflödet på nätet.

I ett brev till FCC påpekar David Scovic, teknikchef på en skola i Mississippi, att lagstadgad nätneutralitet skulle garantera att hans studenter alltid har tillgång till relevant information.

– Internet blir viktigare för varje månad som går. Många små och innovativa webbsajter som är nödvändiga för vår undervisning skulle påverkas om det röstas nej till regler för nätneutralitet, skriver David Scovic.

Även operatörerna har lämnat synpunkter till utredningen. Intressegruppen Hands off the internet, som företräder bland andra AT&T och Alcatel-Lucent, anser att operatörerna måste ha rätt att strypa bandbreddskrävande tjänster – annars kommer den nuvarande affärsmodellen för internetleverans att sluta fungera.

– Reglering på det här området skulle kunna sätta stopp för nätets tillväxt och göra tillgången orimligt dyr för kunderna, skriver gruppen i sin kommentar till FCC.

Istället för nya lagar vill de amerikanska operatörerna kunna ta betalt av stora innehållsleverantörer, till exempel Google, för att bekosta den extra bandbredd som krävs för deras tjänster.