Höga priser och onlineaffärernas kopieringsskydd ses som de främsta anledningarna till att piratkopieringen inte visar några tecken på att avta. Enligt undersökningen, som utförts av Entertainment Media Research, säger 18 procent av de tillfrågade att de kommer piratkopiera ännu mer i framtiden.

Rädslan för att åka fast tycks inte heller avskräcka användare från att ta del av musik på ett olagligt sätt. I förra årets undersökning uppgav 42 procent att risken fungerade avskräckande, en siffra som sjunkit till 33 procent i år, skriver The Guardian.

Digitala kopieringsspärrar, drm, uppges vara en av de viktigaste orsakerna till att många föredrar fildelningsnätverk framför onlineaffärer. Sex av tio tillfrågade såg drm som ett brott mot konsumentens rätt att lyssna på sin musik på den plattform hon föredrar, skriver The Times.

Undersökningen omfattar 1700 personer.