Genom direkt tillgång till kritiska it-system har mannen haft möjlighet att slå ut viktiga funktioner. Nu uppdagas att han medvetet har både raderat filer och kod samt undlåtit att uppdatera systemen på rätt sätt. Det slår Skatteverkets personalansvarsnämnd fast.

Anders Kylesten, säkerhetschef på Skatteverket i Stockholm, menar att sabotaget har genomförts medvetet och avsiktligt och avfärdar att det skulle röra sig om försummelse eller bristande kompetens.

– Han har raderat programfiler i övervakningssystemet. Det har satts ur funktion och det har inte kommit några incidentrapporter, säger han.

Att bygga upp de förstörda systemen kommer kosta flera miljoner kronor och utredningen är mycket omfattande. Flera års utvecklingsarbete har gått förlorad, något som förvärras av att de flesta av Skatteverkets it-system är egenutvecklade och därför inte enkelt kan återskapas från standardprodukter.

Ärendet har nått verkets personalansvarsnämnd som beslutar att det inte finns tillräckligt förtroende för den anställde. En omplacering inom Skatteverket ses därför inte som möjlig.

Ingenting tyder i dagsläget på att sabotaget ska skett i syfte att genomföra ett bedrägeri eller att sopa undan spåren efter någon form av brott. Personalansvarsnämnden har inte fått någon bra förklaring till det inträffade.

Den avskedade mannen har via facket överklagat nämndens beslut.