– Jag är tekniker, inte skribent. Konsulters skript tänker jag inte dokumentera. Det kan du glömma. Jag tänker aldrig ge mig.

Det är några av de saker den it-tekniker vid Skatteverket i Stockholm enligt utredningen ska ha sagt till sina chefer strax innan torsdagen i maj då han på egen hand slog ut verkets nätövervakningssystem. Genom att logga in med sitt rootkonto fick han tillgång till några av systemets mest kritiska delar och ska ha gått bärserkargång i Skatteverkets servrar, någonting den anställde via sitt fackförbund förnekar.

Under en längre tid har han varit i bråk om sina arbetsuppgifter och har enligt arbetsgivaren vägrat att syssla med dokumentation av kod och verktyg han producerat. I stället har han velat syssla med utveckling av det system som övervakar Skatteverkets eget nät.

Den interna utredningen berättar om ett möte som ägde rum samma dag som systemet förstördes. Enligt utredningen ska den anställde ha fått ett utbrott mot sin chef, betett sig hotfullt och skrikit: ”Jag är inte rädd för dig och dina kompisar.” Detta sedan någon tagit sig in i hans dator och tittat på hans skript och inställningar.

Händelsen har rapporterats som en hotsituation.

När hans överordnade tre dagar senare märkte att larmen som övervakningssystemet vanligtvis skickar helt hade upphört stod skadan klar: Flera hundra tecken på problem i nätverket hade gått oupptäckta sedan viktiga filer som användes av systemet raderats eller flyttats. Vid det laget hade mannen redan sjukanmält sig och kom tillbaka till arbetsplatsen först i juni.

– Det var inte någon försummelse, utan en aktiv handling, säger Anders Kylesten, säkerhetschef på Skatteverket i Stockholm om det inträffade.

Utredningen slår även fast att sabotaget skedde avsiktligt. ”Arbetsgivaren kan därför inte dra någon annan slutsats än att (mannen) har flyttat och tagit bort arbetande filer i nätövervakningssystemet avsiktligt i syfte att tillfoga Skatteverket skada.”

I samband med att utvecklaren får sparken beslutar även Skatteverket att polisanmäla mannen för sabotage, alternativt grov skadegörelse – brott som kan ge upp till fyra års fängelse.

Att reparera skadorna har kostat Skatteverket flera miljoner kronor och externa konsulter har hyrts in. Tio års utvecklingsarbete sägs ha gått förlorat och förtroendeskadan som myndigheten har lidit beskrivs som ”synnerligen allvarlig.”

”(Skadan har) medfört att hanteringen av kommunikationsstopp försenats och att Skatteverkets anställda inte har kunnat tillgodose allmänhetens behov av snabb och säker service. Cirka 500 larm har under tidsperioden 1-7 juni 2007 avseende datakommunikation inte kunnat hanteras maskinellt”, står att läsa i rapporten, som fortsätter:

”Hela återställningsarbetet försvåras av att (mannen) underlåtit att utföra dokumentation av systemet.”

Via fackförbundet Jusek har den nu avskedade mannen bestridit anklagelserna, även om han medger att han flyttat en enstaka fil. Enligt honom skulle han ha kunnat åtgärda skadan om han inte berövats tillgång till systemet, något som enligt arbetsgivaren skedde först en vecka senare.