Just nu arbetar näringsdepartementet på att ta fram direktiv för att utreda om det går att lagstifta om den personliga integriteten på arbetsplatsen. En lag som bland annat skulle reglera arbetsgivarens rätt att övervaka de anställdas surfvanor och e-post.
- Vi räknar med att direktiven ska bli klara i vår, säger Åsa Gunnarsson, pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson.

- Bland annat tittar vi på den tidigare utredning som gjorts men som kanske inte tog upp och belyste alla aspekter.

Men Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv anser att en lag är helt onödig.
- 2002 gjordes en utredning på det här området och resultatet av den var att regeringen inte ansåg att det var viktigt att gå vidare med en lag. Det är inte vilda västern på det här området, det är personuppgiftslagen som gäller och om det finns en policy på arbetsplatsen är det den som gäller avtalsrättsligt, säger han.

Nya förutsättningar
Sture Nordh, förbundsordförande på TCO, tillhör däremot dem som har legat på regeringen och hoppas på en ny lagstiftning.
- Den nya tekniken har helt andra förutsättningar än tidigare där avtal och arbetsrättslig lagstiftning inte hunnit med. Långt ifrån alla arbetsgivare har tydliga riktlinjer för vad som gäller och de har heller inte gjort upp med facket vad som är riktigt, säger han.

Pul otillräcklig
Personuppgiftslagen räcker inte, möjligheten till olika tolkningar är för stor och det skapar en rättsosäkerhet för de anställda, anser Sture Nordh.
- Även om arbetsgivaren inte tolererar privat e-post till exempel, kan ju någon bekant ändå skicka mejl till en anställd och då innebär inte det att arbetsgivaren har rätt att läsa det, säger han.

Sture Nordh har inte stött på något fall där en anställd verkligen blivit utsatt för otillbörlig övervakning från arbetsgivarens sida, men han påpekar att det är väldigt svårt att veta om det händer.
- Eftersom våra fackliga representanter inte kan göra något åt det eftersom reglerna är så otydliga så känner vi inte till hur det ser ut. Men det finns ju fall utanför arbetsplatser där någon till exempel blivit anklagad för att porrsurfa och det sedan visat sig att anklagelserna varit oriktiga. Det är verkligen viktigt att man kan säkra att den person som anklagas också suttit vid datorn.

Ingen tvist
Inte heller Lars Gellner har hört om någon tvist mellan arbetsgivare och anställd angående övervakning.
- Det målas vårdslöst upp en nidbild om att arbetsgivare finner ett nöje i att övervaka sina anställda och så är det inte, säger han.

Läs också: Varannan arbetsgivare kollar trafiken