Dagens upphovsrättslagar fungerar inte och fildelning för privat bruk måste avkriminaliseras. Det skriver den moderata riksdagsledamoten Karl Sigfrid i ett inlägg på DN debatt idag.

”Nu när [Fredrik Reinfeldt] sitter vid makten kan han inte rimligen stifta en lag som hjälper skivbolagen att dra var och varannan tonåring inför rätta, ibland för att ha laddat hem någon enstaka mp3-fil. I stället borde regeringen göra det motsatta och avskaffa dagens upphovsrätt. Därmed avkriminaliserar vi kopiering för privat bruk”, skriver Karl Sigfrid i DN.

Utspelet kommer inför behandlingen av det omstridda förslag som föreslår att upphovsrättshavare ska ha rätt att kräva ut namn på fildelare direkt från domstol, baserat på EUs Ipred-direktiv. Förslaget lämnades nyligen av justitiedepartementet och väntas träda i kraft i juni 2008.

Men tvärtemot gängse uppfattning anser inte Karl Sigfrid att Sverige är tvingat till att införa en lag baserad på Ipred-direktivet. Åtminstone inte när det gäller att låta upphovsrättshavare få ut namn bakom ip-adresser via domstol.

– EUs generaladvokat har uttalat sig om det här och sagt att om inte medlemsländerna själva har den lagstiftningen så kräver inte heller EU det. Jag har pratat med sakkunniga på justitiedepartementet som bekräftar att generaladvokaten tagit med [Ipred]-direktivet i beräkningarna, säger Karl Sigfrid till Computer Sweden.

– Som jag tolkar det så är det alltså inte så att EU tvingar fram den del av direktivet som säger att upphovsrättshavare ska få ut namn bakom ip-adresser. Det får vi bestämma själva, fortsätter han.

Karl Sigfrid föreslår att dagens upphovsrättslagar avskaffas helt och hållet. Kopiering av musik och film för privat bruk ska vara tillåtet, men upphovsrättshavare bör få behålla ensamrätten till sina verk när det gäller kommersiell användning.

– De flesta som är kritiska till upphovsrätten brukar ändå acceptera att man behåller förbud mot kommersiell användning utan tillstånd. Det känns inte som någon större frihetsinskränkning tycker jag, säger Karl Sigfrid.

Har du stöd i partiet i den här frågan?

– Det här är min rent personliga uppfattning. Den som bedriver affärsverksamhet måste ha en affärsmodell som fungerar i den tid man lever och som är förenlig med den tekniska utvecklingen. Var moderaterna som parti och alliansregeringen kommer att landa i det här vågar jag inte säga.

Hur kommer du att driva frågan vidare?

– I den mån det är möjligt i riksdagen och även inom partiet. Men det är en lång väg att gå.

Politikerna har kritiserats flitigt för alla dessa utspel om upphovsrätten. Finns det substans bakom dina uttalanden eller är det bara tomt prat?

– Den kritiken kan jag dela helt och hållet. Den här mandatperioden har det inte skett mycket alls. Jag kan absolut hålla med om att de steg som tagits inte varit teknikvänliga utan snarare motarbetat den tekniska utvecklingen. Det finns en klyfta mellan vad politker säger för att vinna stöd och vad de sen faktiskt gör, säger Karl Sigfrid.

I utspelet riktas även fortsatt kritik mot Pirate Bay-tillslaget från i fjol:

”Motsvarigheten till Pirate Bay-razzian hade för tjugo år sedan varit att storma Sonys fabriker, konfiskera alla dubbelkassettbandspelare och stänga ned huvudkontoret. Precis som The Pirate Bay tillhandahöll Sony, och många andra stora elektronikföretag, ett verktyg för kopiering utan att själva kopiera eller inneha kopior av upphovsrättsskyddat material. I det så kallade Betamax-fallet uttalade den amerikanska Högsta domstolen att Sony inte kunde hållas ansvarigt för brott mot upphovsrätten. Varför polisen aldrig stormade Sonys fabriker är lätt att förstå, och lika lätt är det att förstå varför The Pirate Bay får just denna behandling. Några teknikintresserade ungdomar i en källare - utan pengar, utan jurister och utan pr-konsulter - är en mer tacksam måltavla än ett multinationellt bolag”, står att läsa i dagens DN.

CS har sökt moderaterna för en officiell kommentar på utspelet.