Fiberkablarna som klipptes av finns i Göteborgstrakten och ägs av underleverantören Göteborgs Energi och dess nätbolag Gothnet. Händelsen har polisanmälts.

– De har konstaterat att den är avklippt. Det är inte fiber där bara vi finns. Jag tror inte att det är gjort för att störa tv- eller radiosändningarna, säger Lennart Ivarsson, informationschef på Teracom.

Avbrottet drabbade hundratusentals digital-tv-tittare under tisdagskvällen och det tog omkring två timmar innan systemen åter var igång. Även Sveriges Radio P4 slutade fungera.

(Uppdaterad)
Gothnets marknadschef Hans Svensson bekräftar att kablarna har klippts av, men tror inte att det rör sig om ett medvetet sabotage mot tv-sändningarna. Det är nämligen mycket osannolikt att de som orsakade skadan hade kunskap om var de kablar som används för tv-sändningar finns någonstans.

Enligt reglerna från Göteborgs stad ska kablar av denna typ ligga minst 60 centimeter under marken. Inbrottet har gjorts i en kabeltrumma på allmän plats.

– Man har helt enkelt lyft av ett brunnslock och sedan klippt av kabeln, säger han när Computer Sweden når honom på platsen för de förstörda kablarna.

Sannolikt har syftet varit att stjäla kopparkabel, trots att det det nät som drabbades helt bygger på fiber.

– Men när man inser det är ju skadan redan skedd.

Även många andra kunder som använder Gothnets nät för till exempel bredbandsuppkopplingar och ip-telefoni drabbades av avbrottet, men Hans Svensson vill inte nämna exakt vilka företag det rör sig om.

Normalt ska reservsystem ta över när det ordinarie nätet inte är tillgängligt, någonting som inte hände denna gång.

Enligt Lennart Ivarsson kan det ha berott på en pågående ombyggnad i Göteborgstrakten.

– Vi har hållit på med ett ombyggnadsarbete på just den här sträckan. Hade vi haft normaldrift så hade reservvägarna varit säkrare. Det kan vara en förklaring, men inte en ursäkt, säger han.

Både Sveriges Radio och Sveriges Television ser mycket allvarligt på det inträffade.

– Det är fullständigt oacceptabelt att en så stor del av Sveriges digitala sändarnät kan släckas samtidigt. Här finns också en beredskapsaspekt, säger Eva Hamilton, SVT:s vd, till svt.se.

Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ska nu utreda avbrottet.