Nu utreds hur staten ska gå vidare med att främja bredbandsutbyggnaden på små orter och ute på landsbygden.

Utredaren Åke Hedén, förste vice ordförande i Enköpings kommunstyrelse som tidigare arbetat som revisor och i chefspositioner inom företaget Ernst & Young, ska föreslå eventuella stödinsatser och hur de ska finansieras. Han ska också utvärdera det nuvarande bredbandsstödet.

I mitten av april ska utredningen vara klar.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson säger i en kommentar att utredarens utgångspunkt är att alla orter och en klart övervägande del av landsbygden ska ha tillgång till it-infrastruktur med hög överföringskapacitet vid utgången av 2013.

Parallellt med bredbandsutredningen har regeringen också utsett Nils-Gunnar Billinger till enmansutredare av ett antal frågor inom radiofrekvensanvändning och elektronisk kommunikation. Nils-Gunnar Billinger är generaldirektör för Luftfartsverket och har tidigare varit generaldirektör för Post- och telestyrelsen.

Han ska bland annat lämna förslag som ska göra lagen om elektronisk kommunikation tydligare och föreslå ett politiskt mål för tillgänglighet till mobila och trådlösa elektroniska kommunikationstjänster i samhället.

Uppdraget ska vara klart i slutet av juni nästa år.

– Visst hänger utredningarna ihop, säger Nils Hertzberg, departementssekreterare på näringsdepartementet.

– Utredarna kommer att ha kontakt med varandra. De politiska mål som Billinger arbetar med gäller ju främst mobiltelefoni men teknikerna växer ju samman allt mer.

Orsaken till att bredbandsutredningen ska vara klar tidigare är enligt Hertzberg att eventuella förslag ska kunna hinnas med i budgetprocessen i slutet av våren.