- Den typen av uppgifter har visat sig vara väldigt viktiga vid brottsutredningar. I Spanien sparas data och det var med hjälp av sådant som polisen där kunde få fast Madridbombarna, säger en högt uppsatt EU-tjänsteman.

Tjänstemannen tror att telefonavlyssning är det mest effektiva sättet att få tag i grova brottslingar.
- Mobiltelefoner och internet är viktiga verktyg för dem. Terroristerna i London har antagligen gjort upp planer under lång tid. Någon har beställt jobbet och finansierat cellen. Man måste gå tillbaka minst ett års data om teletrafiken för att få tag i de verkliga förövarna, säger EU-tjänstemannen.

Han tror inte att EU även kommer med förslag om mer kameraövervakning. Sverige har hittills varit mycket restriktivt med detta, medan Londons tunnelbana har ett av världens mest sofistikerade övervakningssystem.
- Man får bestämma sig för om man ska vara effektiv eller främja integriteten. Hade de inte haft övervakningssystemet hade det tagit fem månader och inte fem dagar att identifiera terroristerna, säger EU-tjänstemannen.

Bodström tveksam
Justitieminister Thomas Bodström håller inte med.
- Terroristerna hittades eftersom polisen hade deras id-handlingar, det var inte på grund av kameraövervakningen. Jag tycker att det är en bra avvägning som det ser ut i Sverige idag. Det har skett en uppmjukning av praxis de senaste åren, vilket är bra. Om vi ska ha mer övervakning i Stockholms tunnelbana är något som diskuteras, säger Thomas Bodström.

Har diskuterats i fem år
I höstas kritiserades justitiedepartementet hårt av de svenska tele- och internetoperatörerna för att ha gett för lite information om förslaget. Även Post- och telestyrelsen, PTS, stämde in i kritiken.

I våras hördes också ett antal kritiska röster från de politiska partierna i riksdagen om ärendehanteringen. Förslaget ansågs ha tvingats igenom av polisen och justitiedepartementet, utan sedvanligt samråd med branschen och andra myndigheter.
- Det här har diskuterats inom kommissionen och Europol väldigt länge, till och med före den 11 september 2001. Jag har själv följt det sedan lång tid. Operatörer och många andra har varit inblandade i diskussionerna, säger EU-tjänstemannen.

Kan omvandlas till direktiv
Parlamentet är emot förslaget. Kommissionen är också kritisk. I vintras sade denna att frågan borde vara en så kallad första pelare-fråga och inte som nu tillhöra den tredje pelaren. Skillnaden är att parlamentet skulle få beslutanderätt och inte bara ha en rådgivande funktion.
- Så kanske det blir. Men att det ska vara ett direktiv i stället för ett rambeslut är mer en formfråga. Det som är viktigt är att beslutet inte försenas, säger Thomas Bodström.

Parlamentets synpunkter är ännu inte klara.
- Parlamentets utskott kom med ett yttrande, men fick bakläxa av parlamentet, säger Ulf Wallentheim, ämnesråd på justitiedepartementet.

Fakta

EUs ministerråd ska ha klart förslaget om trafikdatalagring i oktober. Ett år senare kan lagen vara verklighet i Sverige.

Läs tidigare CS-artiklar om trafikdatalagringen på:

computersweden.se/b/559
computersweden.se/b/560
computersweden.se/b/561