– Både försäljningen till företag- och konsument ökade starkt, säger David Larsson, analytiker på IT Research i en kommentar till siffrorna. Under perioden såldes det 382 200 datorer, en ökning med 11 procent.

Bärbara står för 51 procent av den totala försäljningen, med 194 720 sålda och en ökning med 32 procent. Sverige ligger dock efter övriga Norden, där 50-procentsgränsen redan har passerats.
Samtidigt sjunker försäljningen av stationära 5 procent, till 172 825 datorer. Sämst gick det för hem-pc, delvis som en följd av att förmånerna har stoppats, där försäljningen sjönk 41 procent till 29 305 sålda enheter. En stororder från Ericsson hjälpte inte för att hålla försäljningen uppe.

Största leverantören är HP, följt av Dell och Fujitsu Siemens. Snabbast ökar dock Toshiba, men även leverantörer som Asus och LG ökar. Inför tredje kvartalet spås en fortsatt stark tillväxt.

Den totala marknadens värde minskade fem procent, till 2,9 miljarder kronor. Samtidigt minskade försäljningen av servrar med en procent, till 14 600 sålda enheter.