Listan över Sveriges 75 skarpaste it-säkerhetsexperter

1. Anne-Marie Eklund Löwinder, informations- säkerhetsansvarig, Stiftelsen för internetinfrastruktur

Satt med i den gamla it-kommissionen. Står bakom de grundläggande dokumenten om svensk it-säkerhet. Expert på organisatorisk säkerhet. Började arbeta med it-säkerhet 1982-1983, efter att hon hade undervisat på universitetet. Skrev en rad rapporter för It-kommissionen och Statskontoret, bland annat Statskontorets första handbok i it-säkerhet. Projektledare på Stiftelsen för internetinfrastruktur för dnssec. Satt med i de första arbets- och referensgrupperna för it-säkerhetsstandarden LIS inom standardisteringsorganen SIS och myndigheten Swedac.

Missa inte CS intervju med Anne-Marie Eklund Löwinder: "Bankerna måste göra hemläxan".

2. Robert Malmgren, konsult eget företag, Romab

15 års erfarenhet. Brett kunnande med mycket gott rykte. Har arbetat med allt från penetrationstester till att skriva säkerhetspolicy för några av Sveriges största företag. Bakgrund som nätverkstekniker, driver sedan 10 år ett eget företag. Håller kurser, har skrivit en rad böcker. Sitter med i Stiftelsen för internetinfrastrukturs styrelse.

3. Patrik Fältröm, internetexpert, Cisco

Expert på internet och nätverk, med inriktning mot robusthet, stabilitet och nätdesign. En av de svenskar som varit mest aktiv inom internetstandardorganisationen IETF. Har bland annat varit med att utveckla stödet för svenska tecken i domännamn och dnssec. Sitter också med i styrelsen för internetorganisationen ISOC. Satt med i den förra regeringens it-politiska strategigrupp och i den nuvarandes it-råd.

4. Per Hellqvist, it-säkerhetsexpert, Symantec

Troligen den it-säkerhetsexpert som syns mest i media. Bra på att samla in och analysera information från olika håll och presentera den på ett lättbegripligt sätt. Har arbetat i 10 år med it-säkerhet. Produktchef på Atremo under 90-talet, var med och startade F-Secures (tidigare Data Fellows) verksamhet i Sverige 2000. Sedan sex år säkerhetsexpert på Symantec. Driver en säkerhetsblogg, blog.perhellqvist.se. Har fått stipendier från både it-säkerhetsnätverket Sig Security och Näringslivets Säkerhetsdelegation.

5. Jakob Schlyter, it-säkerhetskonsult, Kirei

Har arbetat med nätverk och säkerhet sedan 1995 med mycket gott rykte. En av pionjärerna bakom dnssec i Sverige. Aktiv inom internetstandardorganisationen IETF och Stiftelsen för internetinfrastruktur. Tidigare anställd på bland annat Chalmers, Carlstedt Research & Technology, Guide och Nexus. Aktiv som utvecklare bakom OpenBSD, OpenSSH och ISC BIND.

6. Viiveke Fåk, biträdande professor, Linköpings universitet

Den mest kände akademikern inom it-säkerhet. Arbetar deltid på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. En av Linköpingsföretaget Sectras grundare, specialiserat på säker digital kommunikation. Doktorerade 1978 med en avhandling om kryptografi som ett medel för dator- och nätverkssäkerhet. Ordförande för den internationella organisationen IFIPs arbetsgrupp WG 11:4 om kryptografi 1985-1989. För närvarande arbetar hon med undervisning, deltar i utredningar och forskar. Har på senare tid arbetat mycket med användarautentiering.

7. Jan-Olof Andersson, informations- säkerhetsansvarig, Läkemedelsverket

Sveriges mest respekterade it-säkerhetschef. Tidigare säkerhetschef på Riksbanken i många år. Ordförande i kommittén för it-säkerhetsstandarden LIS, inom standardiseringsorganet SIS. Även påverkat standarden internationellt. Ordförande i it-säkerhetsnätverket Sig Security i början av 90-talet. Fram till nyligen verksam inom det europeiska centralbankssamarbetet med att ta fram koncept på informationssäkerhetsområdet.

8. Erland Jonsson, professor, Chalmers

En av Sveriges mest respekterade forskare inom it-säkerhet. En av de första som startade kurser inom informationssäkerhet. Var också med och startade Nordsec-konferensen ihop med Dataföreningen. Dessutom en av initiativtagarna till Swits, Swedish IT Security Network, för doktorander inom it-säkerhet. Också engagerad i Security Arena, ett samarbete mellan Chalmers, Lindholmen Science Park, Ericsson och Volvo. Har lett doktorander inom metoder att mäta it-säkerhet och intrångsdetektering.

9. Predrag Mitrovic, nordisk teknikchef, Microsoft

Tidigare it-säkerhetschef på svenska Microsoft. Innan dess bland annat chefredaktör på tidningen Nätverk & Kommunikation. Har drivit eget konsultföretag och varit nordisk konsultchef på Novell. Har skrivit flera böcker om it-säkerhet.

10. Marcus Murray, säkerhetskonsult, Truesec

Expert på it-säkerhet på Microsoftplattformen. Tidigare säkerhetskonsult på Nexus. Medverkade under flera år i Computer Sweden som krönikör inom it-säkerhet. Känd som föreläsare och har vunnit utmärkelser på Microsofts konferenser IT Forum och Tech Ed, både i USA och Europa, 2005-2007. Sveriges enda Microsoft-MVP (Most Valuable Professional) på säkerhet. Utvecklare av svenska Microsoft Technet Security LAB och driver sajten www.itproffs.se.

11. Mikael Simovits, konsult eget företag, Simovits Consulting

Jobbat med it-säkerhet sedan 1994. Bakgrund som kryptolog och forskare på Chalmers. Därefter på ABB. Har drivit egen firma sedan 1997 inom teknisk it-säkerhet. ”Försöker konkretisera det lite flummiga ämnet”. Stadig inhoppare som föreläsare åt bland annat Stockholms universitet och Svenskt Näringsliv. Har skrivit en internationellt utgiven bok om kryptografi.

12. Leif Johansson, utvecklingschef, sektionen för it och media, Stockholms universitet

Expert på identitetshantering och autentiering. Ingår i styrgruppen MACE på Internet 2, ett internationellt universitetssamarbete för att vidareutveckla internet. Dessutom aktiv inom Terena och IETF. Arbetar bland annat med Shibboleth, en implementation av Osasisstandarden saml för att utbyta autentieringsdata mellan säkerhetsdomäner. Är också med i en expertgrupp inom det svenska universistessamarbetet Swami, som handlar om infrastruktur för mellanvara. Dessutom med i flera andra expertgrupper. Arbetade tidigare med it-säkerhet på FMV.

13. Ingrid Udén Mogensen, insformationssäkerhetsansvarig, Electrolux

Sitter i IVAs akademiråd, regeringens it-råd och i Näringslivets Säkerhetsdelegation. Började som konsult med krypteringssystem. Tidigare säkerhetschef på Gota Bank, Ericsson och Volvo. Har också varit medskribernt i it-säkerhetsnätverket Sig Securitys årsböcker och varit ordförande för organisationen. Fick Svenska IT-säkerhetspriset 2003 samt NSD:s säkerhetspris 2001.

14. Thomas Johansson, professor, Lunds tekniska högskola (LTH)

Sägs vara bäst i Sverige på kryptografi på praktisk nivå. Arbetar också med autentiering och analyser av befintliga system. Ligger bakom strömkryptot Snow (från 2003) ihop med Patrik Ekdahl. Kryptot togs upp av Ericsson och har blivit iso-standard. Nyligen gjordes det om i en version för 3g av gruppen bakom 3g, i form av Snow 3g.

15. Vesa Virta, säkerhetsexpert, FRA

Mycket gott rykte som it-säkerhetsexpert. Har arbetat med penetrationstester och andra tekniska tester mot mycket högt klassade organisationer på FRA i många år.

16. Gitte Bergknut, koncerninformationssäkerherhetsspecialist, Eon Sverige

Tidigare it- och informationssäkerhetskonsult på bland annat Capgemini och High Performance Systems. Engagerad inom Dataföreningen Syd sedan 1996, har drivit nätverket för
informationssäkerhet, är numera styrelseledamot. Specialiserad på informtionssäkerhet, till exempel policys, regler, rutiner, utbildningar, nuläges- och riskanalyser samt åtgärds- och kontinuitetsplanering.

17. Louise Yngström, professor, IT-universitetet i Kista (KTH/ Stockholms universitet)

'Institutionen för Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet och KTH sedan 1968 - med avbrott 1993 för Queensland University of Technology, Australien. Har själv definierat forskningsområdet säkerhetsinformatik, ett tvärvetenskapligt område där informations- och datasäkerhetsfrågor betraktas ur ett samhälleligt och holistiskt perspektiv.

18. Tomas Olovsson, teknikchef, Appgate

Universitetslektor vid Chalmers och teknikchef och grundare av Appgate (1999), ett företag som 2005 vann pris av säkerhetsorgansiationen Jericho Forum och som fick 25 miljoner i riskkapital av riskkapitalbolaget Eqvitech 2005. Har en teknikplattform som tittar på rättighetsåtkomst till olika typer av program oavsett stationär eller mobil plattform. Har på senare tid expanderat till Storbritannien och siktar nu på USA och Sydeuropa.

19. Joachim Strömbergson, teknikchef, Informasic

Expert på implementeringar av säkerhetslösningar i inbyggda system och krypton. Från början kretskonstruktör från Luleås tekniska högskola. Har arbetat med it-säkerhet i sex år, innan dess på Ericsson med att bevaka området för AXE-växlar. Driver en blogg om kryptografi; www.strombergson.com/kryptoblog/

20. Peter Löthberg, konsult inom ip, driver företaget Stupi

Har arbetat med mycket med olika frågor kring ip. När det gäller informationssäkerhet är han främst inblandad i det som har med infrastruktur att göra. En av drivkrafterna bakom internets intåg i Sverige. Han arbetade på KTH Noc när organisationen tog över driften av Sunet år 1987 och benämns ofta som den svenska internetteknikens fader. Arbetar numera som konsult åt Cisco i Kalifornien med att få fram större och bättre routrar.

21. Conny Jäverdal, it-säkerhetsansvarig, Vägverket

Bra på virus och lagstiftning. Medverkar i flera internationella grupper för skadlig kod och it-säkerhetshot och är bland annat en av de mest aktiva i gruppen Avien. Flitig rapporterare av nya virus och annan skadlig kod både till gruppen och antivirusföretagen. Arbetar brett med it-säkerhet; framtagning av it-säkerhetsriktlinjer och rutiner, utredning av it-säkerhetsincidenter, it-säkerhetskontroller, hotbildsanalyser och analyser av skadlig kod. Har arbetat med it-säkerhet sedan början av 80-talet.

22. Tomas Keisu, koncerninformationssäkerhetschef , Skanska

Har arbetat med säkerhet sedan 1986, inledningsvis som säkerhetschef (fysisk säkerhet) på Stockholmsmässan och med informationssäkerhet sedan 1992. Har varit konsult på WM-data och Bull innan han kom till Sveriges riksbank. Ledamot under några år i it-säkerhetsnätverket Sig Securitys styrelse. Ledamot i standardiseringsgruppen för informationsskydd och it-säkerhet sedan 1998 och ordförande i denna grupp sedan två år tillbaka. Föreläser i internationella sammanhang om säkerhet, bland annat Gartners IT Security Summit, RSA Europé, Isaca EuroCACS och har medverkat i framtagande av diverse skrifter inom området, till exempel riktlinjer för god informationssäkerhet som var Sig Securitys årsbok 1997. Medförfattare till terminologi för informationssäkerhet (handbok 550 hos SIS)

23. Bosse Norgren, kriminalkommissarie, Rikskriminalpolisen

Har arbetat med it-brottsutredningar i någon form sedan 1992, då han började jaga datortjuvar och -hälare. Kom till Rikskrim och det som nu heter it-brottssektionen i april
1996. Efter ett par år som säkerhetschef på it-säkerhetsföretaget Defcom, återkom han till Rikskrim i januari 2002. Förutom polis, är han också författare med 4 deckare utgivna, varav den senaste blev film 1999.

24. Agneta Syrén, koncernsäkerhetschef, Länsförsäkringar

Bakgrund som jurist och kriminolog. Har skrivit flera böcker. Förutom informationssäkerhet även specialiserad på stalkning, penningtvätt och krishantering. Tidigare informationssäkerhetsrevisor i ledningssystem för informationssäkerhet på Det Norske Veritas. Har granskat informationssäkerheten på ett flertal stora svenska koncerner.

25. Simone Fischer-Hübner, professor i datasäkerhet, Karlstads universitet

Har arbetat med it-säkerhet i 20 år. Ursprungligen från Tyskland. Arbetar nu med integritetsfrågor, tidigare med intrångsdetektering och skadlig kod.

26. Tomas Djurling, säkerhetskonsult, eget företag

Har arbetat med säkerhet generellt i 17 år, med it- och informationssäkerhet i drygt 11 år på heltid. Tidigare chef för enheten för it-säkerhet på FRA. Skriver säkerhetskrönikor i Computer Sweden sedan ett halvår tillbaka.

27. Kent Larsson, it-säkerhetschef, Stockholms stad

Har arbetat med it-säkerhet i 15 år, först i fem år som it-säkerhetschef på SJ, därefter på Stockholms stad. Specialiteten är mjuk it-säkerhet – regelverk, policys och medvetandehantering – hur man får användare och ledning att förstå it-säkerhet.

28. Johan Jarl, teknikchef, svenska F-Secure

Mycket duktig på antivirus, särskilt på den mobila sidan. Fem år på F-Secure, före det i två år på Protect Data, där han arbetade med autentiering mot bland annat svenska internetbanker. Tidigare på Symbol Technologies där han arbetade med trådlösa nätverk. Uttalar sig ofta om it-säkerhet i media.

29. Joakim von Braun, fristående konsult

Pedagogiskt skicklig, bra på att uttrycka sig så att folk förstår. Uttalar sig ofta i media. Tidigare säkerhetsexpert på Symantec i drygt fyra år. Har arbetat som extern expert åt Säpo i 25 år och som fristående expert åt den militära underrättelsetjänsten i 15 år. Inriktad på it-säkerhet sedan 1991, före det inriktad på bekämpning av sovjetisk underrättelsetjänst. Specialiteten är fientlig kod och skydd mot underrättelseverksamhet riktad mot företag.

30. Magnus Lindkvist, säkerhetsansvarig, svenska Microsoft

Har jobbat på Microsoft i 12 år i olika positioner. 2003 programchef på Microsoft Security Response Center i Redmond. Han ansvarade bland annat för alla säkerhetsuppdateringar runt Windows och Office. Flyttade tillbaka till Sverige 2004 och tog över som säkerhetsansvarig för Microsoft Sverige. Sitter med i olika säkerhetsgrupper i näringslivet, bland annat Infosäkerhetsrådet och Ag Näringslivssamverkan.

31. Håkan Kvarnström, koncernsäkerhetschef, Teliasonera

Tidigare bland annat forskningschef på Teliasonera. Doktorerade på Chalmers inom informationssäkerhet 2004, med inriktning mot intrångsdetektering och bedrägeridetektering. Var en av dem som drog igång penetrationstestverksamheten på Telia i slutet av 90-talet. Engagerad inom organisationerna ISO och SIS med standardiseringsarbete. Sitter med i ett antal kommittéer för internationella it-säkerhetskonferenser med vetenskaplig inriktning.

32. Klas Schöldström, it-säkerhetsexpert, Nsec

Antivirusexpert. Sysslar med analysera och bekämpa skadlig kod. Tidigare på bland andra Brainpool Consulting, Network Associates och QA Information Security.

33. Christer Magnusson, universitetslektor, Stockholms universitet

Håller i kurserna inom it-säkerhet. Kunnig och bra pedagog.

34. Amar Andersson, verksamhetsutvecklare/ nätverkstekniker, Teliasonera

Expert på nätverkssäkerhet, mycket duktig på spambekämpning. Huvudsysselsättningen är verksamhetsutveckling kring dns och nätverksadressering.

35. Jimmy Arvidsson, Chef för Teliacert CC, Teliasonera

Teliacert är enheten som är ansvarig för hantering av it-säkerhetsincidenter. Började med teknisk it-säkerhet på Bull, på Telia sedan 1997. Har tagit fram modeller för penetrationstest och incidenthantering, som används inom organisationer i både Sverige och Europa. Fick it-säkerhetsnätverket Sig Securitys första säkerhetsstipendie (1992) för arbetet inom säkra Unix-system. Representant för Teliasonera i det världsomspännande it-säkerhetsorganisationen First och dess motsvarighet i Europa. Har utbildat en lång rad av Sveriges it-säkerhetsproffs.

36. Elisabeth Antonsson, it-säkerhetschef, Swedbank

Tidigare it-säkerhetsexpert på WM-data. Ordförande i it-säkerhetsnätverket Sig Security och har tidigare varit engagerad i intresseorganisationen ISACA Sweden.

37. Kenny Jansson, teknisk chef, Sentor

Väldigt duktig på säkerhetsövervakning, brandväggar och it-brottsutredningar.

38. Mats Ohlin, strategisk expert, FMV

Har gjort mycket för kunskapsspridning om it-säkerhetsstandarden Common Criteria och skapandet av det svenska CSEC, Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet. Internationell ordförande för Common Criteria inom SC27. Medförfattare till terminologi för informationssäkerhet (handbok 550 hos SIS).

39. Ilja Hallberg, Regexp

Började hos it-säkerhetslegenden Jan Mikael Rynning (som nu gått över till annan verksamhet) på Incolumnitas. Skicklig på programmering, intrångstester och design av företagsnätverk.

40. Lucas Cardholm, it-säkerhetsexpert och jurist, chef över Information Risk Management, Ernst &Young

Tidigare vice vd på börsbolaget Prevas, med ansvar för informationssäkerhetstjänster (bolaget såldes till Ernst & Young). Har arbetat med it-säkerhet sedan början av 1990-talet, med inriktning mot it-juridik och e-signaturer. Har skrivit flera böcker och är internationellt publicerad. Oberoende expert inom informationssäkerhet för EU-kommissionen sedan flera år. Har drivit flera stora säkerhetsprojekt för svenska globala koncerner. Har drivit internationell forskning kring säker e-handel. Presenterar en avhandling inom kostnadsnyttoanalyser av informationssäkerhetsinvesteringar till hösten. Är sedan 2004 programansvarig för "economics of security" på Europas största årliga it-säkerhetskonferens ISSE.

41. André Rickardsson, säkerhetskonsult, Bitsec och Bitcopy

Tidigare säkerhetskonsult på Ekelöw Infosecurity. Har arbetat med kvalificerade säkerhetsfrågor de senaste tio åren, som Sverigerepresentant och sakkunnig hos EU:s ministerråd i Bryssel, som ansvarig på UD för att bygga upp en säker it-miljö på Sveriges ambassad i Moskva samt på Säpo, där han genomförde säkerhetskontroller på myndigheter med samhällsviktiga system. På Säpo genomförde han dessutom flertalet it-brottsutredningar.

42. Thomas Nilsson, säkerhetskonsult, Certezza

Har arbetat med it-säkerhet i 12 år, ”när internet tog fart”, innan dess med nätverksteknik sedan 1982. Är en av grundarna till it-säkerhetskonsultbolaget Certezza, som firade 10-årsjubileum i december 2006. Har skrivit krönikor om it-säkerhet i Computer Sweden under ett par år och dessutom i ett antal användarföreningars tidskrifter, gav nyligen ut en bok med sina 100 första krönikor.

43. Hasain Alshakarti, säkerhetskonsult, Truesec

Har jobbat med allt från försvaret till större internationella företag. Expert på brandväggar, pki och nätverkssäkerhet. Från början programmerare, har arbetat med it-säkerhet sedan mitten av 90-talet. Tidigare bland annat konsult på Nexus.

44. Martin Bergling, it-säkerhetskonsult, IBM Global Services

Arbetat med it-säkerhet sedan 1988. Medlem i styrelsen för it-säkerhetsnätverket Sig Security, samt i Isacas forsknings- och utvecklingskommitte. Tidigare it-säkerhetsexpert på Riksbanken, Telia och FMV. Något av en doldis, men anses av flera vara klart underskattad.

45. Love Hörnquist Åstrand, systemutvecklare, enheten för produktionsutveckling, Stockholms universitet

Ordförande för en av internetstandardorganet IETFs arbetsgrupper kring säkerhet, BTNS. Här är han huvudansvarig för projektet Heimdal för implementering av säkerhetsprotokollet Kerberos. Ingår dessutom i kärngruppen kring Samba, är utvecklare av NetBSD och inblandad i utvecklingen av det säkra distribuerade filsystemet AFS.

46. Martin Gustafsson, säkerhetskonsult, eget företag.

Tidigare säkerhetskonsult på Secode. Expert på penetrationstestning, säkerhetsrådgivning och it-brottsutredningar. Har en lång erfarenhet av it-säkerhet på nationell nivå och har tidigare arbetat som it-säkerhetsexpert på FRA.

47. Martin Fredriksson, systemarkitekt, Jeppesen Systems

Sakkunnig i den gamla it-kommissionen om it-säkerhet. Arbetar numera med att design av system för flygbranschen med höga säkerhetskrav. Tidigare på bland andra Guide, Carlstedt Research & Technology och på Network Management som kontorschef, konsult och lärare. Har även varit säkerhetsansvarig på Ericsson Microwave.

48. Joachim Brandt, it-säkerhetskonsult, Rote

Tidigare bland annat konsultchef och ansvarig för säkerhetstjänster på WM-data och
koncerninformations- och it-säkerhetschef på Teliasonera. Har också arbetat på Validation, Bull och Arthur Andersen. Lång erfarenhet av uppbyggnad av säkerhetsorganisationer, styrning av säkerhet och risk management enligt internationella standarder. Har utvecklat metodik för säkerhetsuppföljning

49. Magnus Ek, säkerhetschef, Vattenfall

Tidigare säkerhetschef på Telia.

50. Patrik Wallström, forsknings- och utvecklingsavdelningen, Stiftelsen för internetinfrastruktur

Linuxentusiast, en av grundarna till Gnuheter. Ligger bakom tjänsten Creeper, som visar vilka myndigheter som besöker vilka hemsidor. Avslöjade bland annat att FRA brukar vara inne på torrent-trackern Swebits.

51. Thomas Olofsson, teknikchef på Tadcom

Har tagit fram ett spamfilter med imponerande prestanda. Jobbar också som säkerhetskonsult med inriktning mot försvarsindustrin. Tadcom grundades 2002.

52. Gunnar Karlsson, informations- och säkerhetsexpert, IBM Global Services

Lång it-erfarenhet på olika positioner inom IBM.

53. Thomas Karlsson, säkerhetsspecialist, Microsoft

Arbetar i Microsofts säkerhetsteam för Europa, Mellanöstern och Afrika med primär inriktning på Incident Response. Även verksam inom områdena skadlig kod, patchhantering, samt processer och ”säkerhet på djupet”. Filtig medverkan i projektet "Surfa Lugnt". Har skrivit artiklar för Microsoft säkerhetsskola. Har jobbat på Microsofts huvudkontor i Redmond och medverkat i utvecklingen av ett flertal av Microsofts säkerhetsprodukter.

54. Mikael Kuisma, grundare, Ping Research

Ligger bakom en produkt som stoppar olagliga intrång i nätverk. Har arbetat som konsult inom datakommunkation och säkerhet sedan slutet på åttiotalet. Ping Research grundades 1999 som en spin-off-effekt av hans arbete med telekomtestning initierat av Post- och telestyrelsen.

55. Ivan Liljegren, säkerhetschef, Nobel Biocare

Informationssäkerhetskonsult 1998-2006. Aktiv inom ISACA Sweden, en intresseorganiation inom it-säkerhet.

56. Andreas Östling, it-säkerhetsexpert, FRA

Tidigare på Stockholms universitet. Expert på intrångsdetektering.

57. Mikael Wedlin, it-säkerhetsforskare, FOI

Forskare och it-säkerhetsexpert på uppgång. Expert på it-krigföring och it-vapen.

58. Simon Josefsson, vd och konsult, Simon Josefsson Datakonsult

Linux- och nätverksexpert. Jobbar med många säkerhetsstandarder inom internetstandardorganisationen IETF och implementerar protokoll för bland andra Free Software Foundation.

59. Dick Malmlund, säkerhetschef, Svensk Handel

Lång erfarenhet av generell säkerhet i olika branscher. Uttalar sig ofta i media även om it-säkerhet.

60. Claes Tullbrink, spamexpert

Aktiv i spamfrågor, inte minst med statistik - bevakar bland annat anmälningar inkomna till Konsumentverket och diverse blocklistor. Informerar om spam-relaterade frågor. Håller i spamfrågor inom internetorganisationen ISOC-SE. Till vardags på Stim.

61. Kent Berggren, internetpionjär, Sveriges Radio

En praktiker som tidigt insåg internets stora betydelse. Började ge kurser inom tcp/ ip redan 1988. Duktig generalist på it-säkerhet.

62. Per Christoffersson, Teliasonera

Mångårig och stor erfarenhet inom krypto och it-säkerhet. Deltar i standardisering av säkerhet i mobilteletjänster inom grupper som ETSI och 3GPP. Medförfattare till terminologi för informationssäkerhet (handbok 550 hos SIS)

63. Urmas Aamisepp, it-säkerhetschef DeLaval

Tidigare bland annat it-säkerhetsexpert på High Performance Systems och Digital Equipment.

64. Mattias Bååth, teknisk chef på SE-46

Började som säkerhetskonsult på Saab Aerospace Combitech Network 1997. En av grundarna till SE46, som tillverkar en pki-skyddad vitlista som används för bland annat programstyrda maskiner. Företaget består idag av fem personer.

65. Jesper Kråkhede, seniorkonsult, Capgemini

10 år i branschen. Nu specialiserad på säkerhetsarkitektur och it-brottsutredningar. Arbetar globalt med it-säkerhetsstandarden PCI DSS kring förstudier på multinationella företag och engageras ofta som workshopledare för att lösa säkerhetsproblem på arkitekturnivå. Är senior utredare på Capgemini för svåra datorbrottsutredningar. Bloggar på www.crowmoor.se.

66. Niklas Eklöv, informationssäkerhetsspecialist, Safeside Solutions

Tidigare arbetat på bland annat på Hennes & Mauritz med informationssäkerhet. Har jobbat med informationssäkerhet i över 10 år. Var med och startade Dataföreningens nätverk för informationssäkerhet i Stockholm. Sitter med i olika grupperingar som diskuterar skadlig kod. Expert inom it-brottsutredningar.

67. Christer Öberg, utvecklingschef, Logitall

Expert på krypton och pki. Tidigare på bland annat Steria, Diab och Bull.

68. Kaja Narum, Sverigechef för Trend Micro

Kaja Narum är en växande kraft inom säkerhetsbranschen. Hennes företag är det tredje största i världen.

69. Svante Nygren, it-säkerhetsanalytiker, KBM

Tidigare verksam som teknisk journalist under en följd av år (sedan slutet av 1980-talet), bland annat som reporter på Elteknik, Elektroniktidningen, Datateknik och redaktör för Nätvärlden och Säkerhet & Sekretess. Hållit i kurser och seminarier, givit ut säkerhetslitteratur, skrivit krönikor, suttit i styrelsen för nätverksteknikerföreningen SNUS under flera år, sitter för närvarande i it-säkerhetsnätverket Sig Securitys styrelse.

70. Nils Daniels, Teliasonera

Både en duktig praktiker och en mycket bra teoretiker. Var med och bildade Nexus 1985. Har varit med om att ta fram Teliasoneras nya informationssäkerhetsklassificeringsstandard. Medlem i Teliasoneras kryptoråd vars uppgift är att analysera kryptoalgoritmer och tillhörande nyckelhantering i de produkter som ska användas inom Teliasonera.

71. Conny Larsson, bolagsjurist, Teliasonera

Inriktad på it-avtalsfrågor och juridiska frågor i samband med behandling av uppgifter (till exempel personuppgifter), incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel och uppgiftsskyldighet, samt tystnadsplikt och sekretess. Har sedan 1989 varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Teliakoncernen, samt bolagsjurist hos Flextronics Network Services. Sedan hösten 2004 bolagsjurist hos Teliasonera Sverige. Bedriver sedan 1997 även viss egen verksamhet i juristfirman Conny Larsson.

72. Arne Vidström, it-säkerhetsforskare, FOI

Har världsrykte inom Windows-säkerhet. Driver egen blogg, www.ntsecurity.nu

73. Stefan Grinneby, chef för Sitic, Sveriges it-incidentcentrum, PTS

Arbetat hos Sitic med operativ incidenthantering, analys och föreläsningar om säkerhet sedan 2004. Tidigare agerat i den privata sektorn med utveckling och implementation av
säkra system i mer än 15 år.

74. Michael Anderberg, säkerhetsexpert, Microsoft

Har titeln ”IT Pro Evangelist” på Microsoft i Sverige. Arbetar framför allt med produkter och tekniker som kommer inom de närmaste 1-3 åren snarare än de som finns just nu i syfte att på ett tekniskt plan hjälpa Microsofts kunder att förbereda och bestämma sig för om det passar i deras miljöer. Ansvarig för säkerhetsspåret på Microsoft IT Forum 2007 i Barcelona i november, vilket betyder att Michael är den som skall välja ut vilka talare och presentationer som skall finnas där som rör säkerhet.

75. Roland Hedberg, it-arkitekt på it-enheten, Umeå universitet

Sveriges grand-old-man när det gäller katalogtjänster via ldap.

Läs mer om Brandväggar och
Sveriges skarpaste säkerhetsexperter 2008
Sveriges bästa säkerhetsexperter - hela listan 2011.

Fakta

  • Gott rykte i branschen
  • Hög kompetens inom sitt område
  • Bra på att förmedla sina kunskaper till andra experter
  • Bra på att nå ut med sin kunskap till en bredare allmänhet
  • OBS! Vi vet att det finns ett antal genier där ute som tyvärr inte är med. Det gäller speciellt folk inom polisen och den militära underrättelsetjänsten. Dessa människor är så hemliga att de inte gärna vill visa sig öppet. Men i våra kriterier ingår alltså att man ska ha gjort sig känd även för en lite bredare allmänhet.