Enligt Wikipedia Scanner har CIAs anställda gjort ändringar på sidor om Irans president, skriver nyhetstjänsten BBC.

Skälet till uppmärksamheten kring Wikipedia Scanner är att Wikipedia ska vara öppet och användbart för alla. Målet är inte är att intresseorganisationer, myndigheter och företag ska gå in och redigera uppgifter för att gagna sina egna intressen.

Verktyget Wikipedia Scanner har utvecklats av amerikanska forskare och det tröskar sig igenom de totalt cirka 5,3 miljoner redigeringarna som har gjorts och matchar dem med nätadressen hos dem som har redigerat.

Oftast syftar redigeringarna till att korrigera felaktiga uppgifter eller felstavningar. Men det finns också flera exempel på hur kontroversiellt eller nedvärderande material lagts till eller tagits bort.

Vid den iranska presidenten Mahmoud Ahmadinejads profil ska en anställd på CIA ha lagt till ett "Wahhhhhh!" och andra ord, vilket föranlett en varning från en redigerare som ansåg att det handlade om vandalism.

Dessutom sägs att CIA-anställda riktat några tjuvnyp mot tidigare CIA-chefen Porter Goss, samt lagt till information om tv-kändisen Oprah Winfrey.

CIA har inte kunnat bekräfta att trafiken verkligen kommer från dem.

Vidare ska en dator ägd av de amerikanska demokraterna ha använts för att skriva slagord som idiot, rasist och annat på sidan om högerpolitikern Rush Limbaugh.

Den skyldiga ip-adressen sägs kunna härledas till demokraternas högkvarter, men en talesman för partiet säger att inga förändringar gjorts därifrån. Redigeringarna ska istället ha gjorts från demokraternas kampanjkommitté i representanthuset.

Enligt Doug Thornell, talesman för kampanjkommittén gjordes redigeringarna för två år sedan. Han menar att det är omöjligt att i dag få reda på vem som har gjort dem.

Många av de omstridda ändringarna och redigeringarna är nu borttagna från sajten.

Det står också klart att flera omdiskuterade företag har gått in och gjort ändringar i Wikipedia. Bland annat företaget Diebold, som tillverkade de kontroversiella rösthanteringsmaskinerna som används i amerikanska val.

Även Microsoft sägs ha gjort vissa ändringar för att korrigera felaktigheter.