Ombuden för se-domänen satte hård press på II-stiftelsens vd Danny Aerts när han igår bjöd in till hearing om den nya affärsmodellen. Han anklagas för ojust konkurrens när II-stiftelsen får en dubbel roll, som ansvarig för domänen med egen registrarverksamhet.

– Det är vi som har jobbat ihop kunderna i tio år. Nu får vi inga, säger Eva Frölich som har ett långt förflutet i olika domännamnsorganisationer och är nu styrelseledamot i ombudsföreningen Registrars.se.

När förändringen träder i kraft i slutet av 2008 beräknas det finnas omkring 800 000 se-domäner registrerade.

I centrum för debatten står övergången till en affärsmodell där se-domänens återförsäljare själva kan ha kontrakt med slutkunden. Modellen har välkomnats av många återförsäljare, men bara under förutsättning att de då får ta över affärsrelationen befintliga kunder, som i dag får sin faktura från stiftelsen.

– Ombuden har förstås kommersiella intressen av att vi jag ska tvinga samtliga kunder i Sverige att byta till dem. Men det är upp till kunderna om de vill flytta, säger Danny Aerts.

Men bland andra Registrars.se gick i taket när det stod klart att II-stiftelsen även själv ska ta emot registreringar från kunder. Därmed går ombuden miste om hundratusentals kunder som annars skulle ha lagts rakt i deras knä. Stiftelsens beslut betyder att kunder själva måste ta initiativ för att gå över till ett av ombuden.

(Uppdaterad) – De har ett monopol. De kliver in och tar total marknadsdominans och kapar benen på ombuden. Alla som har besvarat remissen är emot det här, säger Jonathan Sulo, vice ordförande i Registrars.se och marknadschef på webbhotellet Aleborg.

Enligt II-stiftelsens Danny Aerts är det inte frågan om att tvinga bort ombuden från marknaden eller att bli en verklig konkurrent. Syftet är i stället att ge även de kunder som behöver köpa fler domäner möjlighet att stanna där de är när den nya modellen träder i kraft.

– Kunder som har tio domännamn hos oss ska inte behöva byta för att registrera ett elfte, säger han.

Samtidigt ska det nyregistreringar bli betydligt dyrare hos II-stiftelsen. Danny Aerts lovar att priset ska ligga fem till sex gånger högre än grossistpriset som ombuden betalar. Det är långt ifrån tillräckligt, menar flera ombud, och säger att tio till femton gånger högre vore rimligt. Annars kommer II-stiftelsens eget pris ligga lägre än de vissa ombud tar ut.

Jonathan Franze, ordförande i Registrars.se och operativ chef på TBA Media, medger att ombuden kan ta ut en rejäl vinst på sålda domännamn, vilket kan förklara kravet på en större prisskillnad. Samtidigt poängterar han att bland annat support ingår för den som köper via ett ombud.